PL EN


2018 | 31 | 280-295
Article title

Zaczęło się od skautingu. Przyczynek do biografii gen. bryg. Jana Kąkolewskiego (1893–1977)

Content
Title variants
EN
It all Started with Scouting. Contribution to a Biography of Brig. Gen. Jan Kąkolewski (1893–1977)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
conspirators in the region of Wielkopolska at the end of the partitions of Poland. He was raised in the spirit of solidarity, devotion to the mother country, armed struggle for Poland’s independence and hope for a better future. When the Wielkopolska uprising broke out on 27 December 1918, he was at the epicentre of events, fought against Germans to liberate the city of Poznań and subsequently led troops which were part of the northern front of the Wielkopolska uprising, fighting in the vicinity of Kcynia. Since 18 October 1919, he fought in the 6th infantry regiment of the Legions in the Lithuanian-Belarus Front where he was in command of 2nd Company. He also took part in the Polish-Soviet War of 1919–1920. In the Second Polish Republic, by 1933 he served as a professional soldier. During WWII he was member of the armed independence conspiracy around Warsaw, Białystok and Kraków. After 1945 he strived to survive communism and support his family, working for example as a farmer. During the Polish October of 1956, he embraced another cause, namely securing the interests of the veterans of the Wielkopolska uprising. On 3 May 1976, during the jubilee celebrations of 600 years of the monastery of the Order of Saint Paul (1382–1982) and the presence of the image of the Black Madonna of Częstochowa he was among the generals who deposited their most precious medals as a symbol of their gratitude to Our Lady for her presence in Poland’s struggle for independence.
References
 • Karwat J., Od idei do czynu. Myśl i organizacje niepodległościowe w Poznańskiem w latach 1887–1919, Poznań 2002.
 • Paluszkiewicz M., Szews J., Kąkolewski Jan [w:] M. Paluszkiewicz, J. Szews, Słownik biograficzny członków tajnych towarzystw gimnazjalnych w Wielkim Księstwie Poznańskim 1850–1918, Poznań 2000.
 • Pietrzykowski M., Historia harcerstwa wielkopolskiego, t. 1: 1912–1920. Od skautingu do harcerstwa, Poznań 2004.
 • Böhm T., Gen. bryg. Jan Kąkolewski. Skaut i żołnierz (1893–1977), Poznań 2012.
 • Grot, Przedświt i świt wolności w Poznańskiem [w:] Z. Grot, A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie 1918–1919, do druku podał R. Wryk, Poznań 2006.
 • Kąkolewski J., Niepokorny dowódca [w:] Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego, wybór i oprac. J. Karwat, Poznań 2007.
 • Böhm T., Od skautingu do Harcerskiego Pogotowia Wojennego w Wielkopolsce (1912–1945). Wojskowość w działalności harcerstwa wielkopolskiego, Poznań 2009.
 • Czubiński A., Grot Z., Miśkiewicz B., Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Zarys dziejów, Warszawa–Poznań 1988.
 • Łaniecki S., Walki o Kcynię, Szubin, Rynarzewo 29 stycznia – 3 lutego 1919 r. [w:] Walki Powstania Wielkopolskiego 1918–1919, red. B. Polak, M. Rezler, Koszalin 2010.
 • Rezler M., Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Spojrzenie po 90 latach, Poznań 2008.
 • Wyszczelski L., Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, t. 1, Warszawa 2010.
 • Wyszczelski L., Wojsko II Rzeczypospolitej. Armia ułanów, szarej piechoty i serca w plecaku. Od odzyskanej niepodległości do tragicznego września, Warszawa 2014.
 • Odziemkowski J., Leksykon wojny polsko-rosyjskiej 1919–1920, Warszawa 2004.
 • Kruszyński B., Poznańczycy w wojnie polsko-bolszewickiej 1919–1921, Poznań 2010.
 • Polak B., Kąkolewski Jan (1893–1977) [w:] Słownik biograficzny powstańców wielkopolskich 1918–1919, red. A. Czubiński, B. Polak, Poznań 2002.
 • Odziemkowski J., Leksykon bitew polskich 1914–1921, Pruszków 1998.
 • Łukomski G., Polak B., Wrzosek M., Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. Działania bojowe. Kalendarium, t. 1: 1 stycznia 1919 – 29 lutego 1920 r., red. B. Polak, Koszalin 1990.
 • Królikowski H., 6 pułk Legionów Józefa Piłsudskiego, „Szkice Podlaskie” 2001, nr 9.
 • Kruszyński B., Kariery oficerów w II Rzeczypospolitej, Poznań 2011.
 • Kijewski A., Zalewski D., Garnizon kaliski, „Kalisia Nowa” 2011, nr 4–6.
 • Łuczak J., Chorągwie weteranów Powstania Wielkopolskiego 1918–1919 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego, Poznań 1999.
 • Ślaski J., Polska Walcząca, Warszawa 1990.
 • Jurga T., Obrona Polski 1939, życiorysy dowódców polskich w wojnie obronnej 1939 r. oprac. W. Strzałkowski, Warszawa 1990.
 • Gąsiorowski A., Komenda Obrońców Polski. Okręg Pomorze, Toruń 2012.
 • Wiśniewski M., Z historii i działalności Komendy Obrońców Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1967, nr 3.
 • Charczuk A., Siedlce w strukturach Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej, „Szkice Podlaskie” 2005, nr 13.
 • Litwiejko K., Narodowa Organizacja Wojskowa. Okręg Białystok 1941–1945, Białystok 2004.
 • Żebrowski L., „Cyryl” – Białostocki Okręg Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) 1941–1945, „Słowo Narodowe” 1989, nr 1.
 • Kopa M., Inspektorat Piotrkowski Armii Krajowej w dokumentach i komentarzach, Łódź 2013.
 • Armia Krajowa: rozwój organizacyjny, red. K. Komorowski, Warszawa 1996.
 • Warszawa walczy 1939–1945. Leksykon, red. K. Komorowski, Warszawa 2014.
 • Matusik P., „Pierwsi żołnierze Polski Ludowej”? Środowisko weteranów i tradycje powstania wielkopolskiego 1945–1956, „Przegląd Historyczny” 2013, z. 4.
 • Jeziorowski T., Wielkopolski Krzyż Powstańczy – dwukrotne narodziny [w:] Powstanie Wielkopolskie 1918–1919. Wybrane aspekty z perspektywy 90 lat, materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „90 rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918–1919”, red. J. Karwat, Poznań 2008.
 • Tomziński J. ZP, Prymas Millenium [w:] Jasnogórska Bogurodzica 1382–1982, red. i oprac. J. Majdecki, Warszawa 1982.
 • Gajdziński P., Gierek. Człowiek z węgla, Poznań 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abbbd82e-6f8c-4c99-8596-f6cf729ab93f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.