Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 164 | 161-175

Article title

Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в рус- ском языке: паремиологический и ассоциативный аспекты

Title variants

EN
Linguo-cultural analysis of the concept of “friendship” in Russian language: paremiological and associative aspects
PL
Analiza lingwokulturologiczna konceptu „przyjaźń” w języku rosyjskim: aspekt paremiologiczny i asocjacyjny

Languages of publication

RU

Abstracts

EN
The present work is devoted to linguo-cultural analysis of the concept “friendship” in a social and cultural area in Russia. The concept of “friendship” is one of the key concepts of Russian language, which presents a fragment of linguistic picture of the world of Russian linguoculture and the mentality of the inhabitants of modern Russia. Analysis of the material of associative dictionaries, phraseological units and proverbs helped to draw important conclusions, which were subsequently subjected to empirical verification. Moreover, questionnaire on associations, which let us explore the concept of “friendship” and examine reactions of native Russian speakers on words-stimulus: friendship (male, female), male friend, female friend, friendly, was carried out in this paper.
PL
Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie lingwokulturologicznej konceptu „przyjaźń” w rosyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej. Koncept „przyjaźń” jest jednym z istotnych konceptów języka rosyjskiego, który przedstawia fragment językowego obrazu świata rosyjskiej lingwokultury oraz mentalność mieszkańców współczesnych Rosjan. Analiza materiału wyekscer- powanego ze słowników frazeologicznych, paremiologicznych i asocjacyjnych pozwoliła wysnuć wiele wniosków, które następnie zostały poddane weryfikacji empirycznej. Ponadto został przeprowadzony eksperyment asocjacyjny, który pozwolił zbadać koncept „przyjaźń” i prześledzić reakcje rodzimych użytkowników języka rosyjskiego na słowa bodźce: przyjaźń (męska, kobieca), przyjaciel, przyjaciółka, przyjacielski.

Year

Volume

164

Pages

161-175

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Wrocławski, Polska

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-abc0e057-cb50-429a-83ff-b9513de47f95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.