PL EN


2015 | 17 | 97-108
Article title

Dyplomacja diaspor jako coraz istotniejsze narzędzie dyplomacji publicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Diplomacy of diasporas as a growingly important tool of public diplomacy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł skupia się na debacie politycznej wokół spraw związanych z diasporami i dyplomacją publiczną. Członkowie diaspor nie są już postrzegani tylko przez pryzmat pieniędzy wysyłanych do swych ojczyzn, ale coraz częściej jako katalizator międzynarodowych kontaktów. Dyplomacja diaspor staje się istotniejsza w kontekście rosnącej liczby osób, która żyje poza granicami ojczyzn, ale także dzięki rozwojowi środków transportu oraz narzędzi komunikacyjnych, które umożliwiają utrzymywanie relacji z miejscem pochodzenia. Artykuł skupia się na korzyściach, które działania diaspor przynoszą państwom wysyłającym oraz przyjmującym, na zjawisku tworzenia międzynarodowych sieci, metodach wykorzystywanych przez państwa wysyłające do tworzenia relacji z diasporami, zmianie w podejściu do diaspor oraz wskazaniu konkretnych przypadków.
EN
At the heart of this article lie issues related to diasporas and public diplomacy. Members of diasporas are no longer viewed through the lense of the money sent to their motherlands, but – ever more frequently – as the driving force of international relations. Diaspora-related diplomacy is, then, becoming increasingly significant as a result of the growing number of people living in countries other than countries of origin, but also thanks to the advancements in transportation system and communication tools that make it possible for diaspora members to keep in touch with their families and friends in their homelands. The main focus of the article is on the advantages of diasporas’ activity for both migrant- sending and migrant-receiving countries, on the phenomenon of creating international networks, and on the methods used by the sending countries to establish relations with diasporas (specific examples have been provided). Unfortunately, the limited space has made it impossible for the author to raise several important issues such as that of defining public diplomacy.
Year
Issue
17
Pages
97-108
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abc3deb3-0e6a-41cc-a162-28d9d619d0d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.