PL EN


2018 | 66 | 4: Historia sztuki - Selected Papers in English | 121-174
Article title

The Coral Altar with the Apocalyptic Woman in the Treasury of St Mary’s Basilica in Krakow. Theological Contents

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Polish version of the article was published in “Roczniki Humanistyczne,” vol. 64 (2016), issue 4. In Polish museum collections there are a few objects made of coral or decorated with it. They are, among others, altars, holy water fonts, crucifixes and other liturgical items. Most often they were bought during Poles’ travels to Italy in the Mannerism and Baroque epochs. St Mary’s Basilica’s treasury boasts of a portable coral altar dated to the middle of the 17th century, a gift from Maria Josepha, the wife of King Augustus III. It has a golden frame and is embellished with enamel and coral. Its centre features the figure of the Blessed Virgin Mary standing on a crescent, in a radiant coral glory, surrounded by Marian symbols. It is an apotheosis of the Blessed Virgin Mary based on a fragment of the Apocalypse of St John. The figure of Mary is presented with her cosmic attributes: twelve stars around her head; she is clothed with a radiant glory; and she has a crescent under her feet. Around her seven symbolic biblical signs are presented, ones connected in the exegetic tradition with her being the mother of the Messiah. The term Cedrus exaltata—is perceived as the symbol of majesty, sublimity, loftiness, paradisaical beauty, safety. Fons signatus is a sealed spring, an enclosed one, accessible only to the Mother of God’s Son, chosen by God. Hortus conclusus is the symbol of St Mary’s virginity. Oliva speciosa points to St Mary’s charity, her extraordinary fertility, inner peace, the gift of relieving sufferings. Rosa plantata is a metaphor of wisdom, love, medicine for sinners. Puteus aquarum viventium, a well of living waters, indicates St Mary’s mediation for people redeemed by Jesus. Turris eburnea—the ivory tower is another feature of the Virgin Mary’s beauty, of her immaculate body and fortitude.
Contributors
References
 • Albertus Magnus. De animalibus libri I-XXVI, vol. 1–2. Hrsg. Hermann Stadler. Münster i W.: Aschendorff, 1916–1920.
 • Ambroży. Hexaemeron. Translated by Władysław Szołdrski. Pisma starochrześcijańskich pisarzy (PSP), vol. IV. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1969.
 • Alighieri Dante. The Divine Comedy. Translated by Henry F. Cary. New York: P.F. Collier & Son Company, 1909–1914.
 • Ambroży. “Na obłóczyny dziewicy—wykład o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi” [The Consecration of a Virgin and the Perpetual Virginity of Mary]. In Ojcowie Kościoła łacińscy. Teksty o Matce Bożej, vol. II. Translated by Wojciech Kania. Niepokalanów: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 1981.
 • Ancona, Mirella L. The Iconography of the Immaculate Conception in the Middle Ages and early Renaissance. New York: Published by the College Art Association of America in conjunction with the Art bulletin, 1957.
 • Apokryfy Nowego Testamentu, Part 1. Edited by Marek Starowieyski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2003.
 • Aristotle. Mechanics. Book XII. In Complete Works of Aristotle, vol. II. The Revised Oxford Translated and edited by Jonathan Barnes. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1995.
 • Aureliusz Prudencjusz Klemens. Poezje. Translated by Mieczysław Brożek. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1987.
 • Bienaime, Germain. “Un retour du paradis dans le désert de l’Exode selon une tradition juive.” In La création dans l’Orient ancient. Congrès de l’ACFEB, Lille 1985.
 • Betz, Otto. Das Geheimnis der Zahlen. Stuttgart: Kreuz Verlag, 1989.
 • Bober, Andrzej. Antologia patrystyczna [Patristic anthology]. Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1965.
 • Chevalier Jean, Alain Gheerbrant. Dictionnaire des symboles, vol. III. Paris : Seghers, 1974.
 • Curtius, Ernst R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter. Bern: A. Francke Verlag, 1954.
 • Egeria. “Pielgrzymka do miejsc świętych” [Egeria. A pilgrimage to holy places]. Translated by Piotr Iwaszkiewicz. In Do Ziemi Świętej. Najstarsze opisy pielgrzymek do Ziemi Świętej IV–VIII w. Edited by Piotr Iwaszkiewicz, Marek Starowieyski. Kraków: Wydawnictwo WAM, 2010.
 • Filon Aleksandryjski. Pisma, vol. I. Translated by Leon Joachimowicz. Warszawa: PAX, 1986.
 • Gross, Rudolf. Dlaczego czerwień jest barwą miłości [Why is red the colour of love]. Translated by Anna Porębska. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Fimowe, 1990.
 • Grzegorz Wielki. Homilie na Ewangelie. Translated by Władysław Szołdrski. Pisma starochrześcijańskich Pisarzy, vol. III. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1969.
 • Guldan, Ernst. Eva und Maria eine Antithese als Bildmotiv. Graz–Köln: Verlag Hermann Bohlaus, 1966.
 • Horace. The Odes of Horace. Translated by Edward R. Garnsey. London: Sonnenschein, 1907.
 • Józef Flawiusz. Dawne dzieje Izraela. Edited by. Eugeniusz Dąbrowski. Poznań–Warszawa–Lublin: Ksiegarnia św. Wojciecha, 1962.
 • Józef Flawiusz. Wojna żydowska. Translated by Jan Radożycki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza “Rytm,” 1992.
 • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, vol. IV: Miasto Kraków. Kościoły i klasztory śródmieścia, 1. Edited by Adam Bochnak, Jan Samek. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1971.
 • Kobielus, Stanisław. Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza [The human person and the Garden of Eden in the religious culture of the middle ages]. Warszawa: PAX, 1997.
 • Kobielus, Stanisław. Dzieło sztuki. Dzieło wiary [A work of art. A work of faith]. Ząbki: Apostolicum, 2002.
 • Leon-Dufour, Xavier. Dictionary of the New Testament. New York: Harper and Row, 1980 (Warszawa, Księgarnia św. Wojciecha, 1981).
 • Lurker, Manfred. Słownik obrazów i symboli biblijnych [Dictionary of biblical images and symbols]. Translated by Kazimierz Romaniuk. Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 1989.
 • Lurker, Manfred. Symbol, Mythos und Legende in der deutschen Kunstgeschichte. Baden-Baden–Strasbourg: Verlag Heitz, 1958.
 • Mszał rzymski dla diecezji polskich [Roman Missal for Polish Dioceses]. Poznań: Pallottinum, 1986.
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu [Holy Bible of the Old and New Testament]. Translated by Jakub Wujek (Vulgate). Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1962.
 • Publius Vergilius Maro. The Aeneid. Translated by John Dryden. London: Printed for Jacob Tonson, 1756.
 • Starożytne reguły zakonne [Ancient rules of the religious]. Collective transl. Pisma starochrześcijańskich pisarzy, vol. XXVI. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1980.
 • Reinitzer, Heimo. “Der verschlossene Garten. Der Garten Marias in Mittelalter.” In Wolfenbütteler Hefte 12. Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek, 1982.
 • Ruusbroec van, Jan. Dzieła [Works], vol. II. Translated by Maria Lew-Dylewski. Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2002.
 • Stefaniak, Ludwik. Interpretacja 12 rozdziału Apokalipsy św. Jana w świetle historii egzegezy [Interpretation of chapter 12 of the Book of Revelation by St. John in light of the history of exegesis]. Poznań: Pallottinum, 1957.
 • Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku [History of European philosophy in the 15th c.], vol. II. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1974.
 • Teodoryk z Chartres. “De sex dierum operibus.” Breslauer Studien zur historischen Theologie 8 (1926).
 • Tertulian. Przeciw Marcjonowi. Translated by Stefan Ryznar. Warszawa: Wydawnictwo ATK, 1994.
 • Treu, Ursula. Physiologus. Naturkunde in frühchristlicher Deutung. Hanau: Verlag Werner Dausien, 1998.
 • Underwood, Paul A. “The Fountain of Life in Manuscripts of the Gospels.” Dumbarton Oaks Papers 5 (1950): 41–138.
 • Winniczuk, Lidia. Ludzie, zwyczaje, obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu [People, customs and morals of ancient Greece and Rome]. Warszawa: PWN, 1983.
 • Wolffhardt, Elisabeth. “Beiträge zur Pflanzensymbolik.” Zeitschrift für Kunstwissenschaft 8, no 3/4 (1954): 177-196.
 • Żak, Małgorzata. Kompozycje przyrody w ikonografii maryjnej na wybranych przykładach malarstwa niderlandzkiego i niemieckiego XV do połowy XVI wieku. Kultura zdrowia duchowego i fizycznego w Europie schyłku średniowiecza i początku renesansu [Natural compositions in Marian iconography on selected examples of Dutch and German painting from the 15th to the middle of the 16th century. Culture of spiritual and physical health in Europe at the end of the Middle Ages and the beginning of the Renaissance], doctoral dissertation, Institute of Art History, John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin 2013.
 • Ziółkowski, Zenon. Biblijny komentarz do Godzinek [Biblical commetary to the Hours of the Holy Virgin Mary]. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna “Adam”, 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abcb2172-5c74-4b84-b195-470671d8c327
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.