PL EN


2012 | 2(80) | 10-15
Article title

Wpływ kształtu budynku na koszty jego realizacji

Content
Title variants
EN
The influence of the building shape on the costs of its construction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wybór konkretnego rozwiązania architektonicznego projektowanego budynku wpływa zasadniczo na koszty jego realizacji. Generalnie im bardziej skomplikowana jest forma rzutu poziomego, tym większe nakłady finansowe należy ponieść na budowę obiektu. W artykule przedstawiono współczynniki, które mogą świadczyć o skomplikowaniu kształtu budynku, a także wyznaczono je i porównano dla przykładowego obiektu. Dla wybranych elementów budynku przeanalizowano zmianę ich kosztów w związku ze stopniem skomplikowania kształtu. Przedstawiono także przykłady wpływu kształtu na wielkość powierzchni użytkowej, a także koszty deskowań systemowych.
EN
The choice of a particular architectural solution when designing a building considerably influences the costs of its construction. Generally speaking, the more complex the form of the horizontal projection is, the greater expenditures for the construction must be paid. The article presents the indexes which may relate to the complexity of the building shape and which were then specified and compared on a specific example. For the selected elements of the exemplary building the change in expenditures were analyzed in relation to the degree of shape complexity. Examples of the influence of the building shape on the size of the usable floor area and costs of formwork of the premises were also discussed.
Year
Issue
Pages
10-15
Physical description
Dates
published
2012-06-30
Contributors
  • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
  • Politechnika Krakowska, Zakład Technologii i Organizacji Budownictwa
References
  • Ashworth A., Cost studies of buildings. Trans- Atlantic Pubns, 2004, 4th ed.
  • Ferry D.J., Brandon P.S., Ferry J.D., Cost planning of building. Blackwell Science. Oxford, 1999, 7th ed.
  • Wing C. K., On the issue of plan shape complexity: plan shape indices revisited. Construction Management and Economic. 1999, No 17, s. 473-482.
  • Zima K., Wpływ kształtu budynku na koszty budowy, Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej nr 91, seria: Studia i Materiały nr 20, Technologia i zarządzanie w budownictwie, Wrocław 2008, str. 155-162.
  • Zima K., Analiza deweloperskich przedsięwzięć budowlanych z zastosowaniem logiki rozmytej, Praca doktorska, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Lądowej, Instytut Zarządzania w Budownictwie i Transporcie, 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abcdd732-f66f-4404-b774-68fb88ace77d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.