PL EN


2014 | 187 | 87-100
Article title

Koncepcja i przykład metody badania konkurencyjności przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Example Conception and Test Methods of Competitiveness of Enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to present the principles of this approach to study the competitiveness of enterprises. This paper describes the basic issues related to the competitiveness of enterprises, formulated model of Competitiveness of Enterprises and Enterprise Competitiveness Barometer method descriptions and a questionnaire.
Year
Volume
187
Pages
87-100
Physical description
Contributors
author
References
 • Babbie E.: Badania społeczne w praktyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z.: Skuteczne strategie. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1997.
 • Dwyer L., Kim Ch.: Destination Competitiveness: Determinants and Indicators. "Current Issues in Tourism" 2003, Vol. 6, No. 5.
 • Flak O., Głód G.: Konkurencyjni przetrwają. Difin, Warszawa 2012.
 • http://www.konkurencyjniprzetrwaja.pl.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Lombana J.E.: Competitiveness and Trade Policy Problems in Agricultural Export. University of Gotingen 2006.
 • Malara Z.: Konkurencyjność współczesnych przedsiębiorstw w teorii i praktyce. W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków. Zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój. Red. M. Sierpińska, A. Jaki. Fundacja AE, Kraków 2006.
 • Moszkowicz M.: Przewagi konkurencyjne - próba systematyzacji. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Olszewska B., Piwoni-Krzeszowska E.: Partnerstwo z klientami szansą zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw. W: Przedsiębiorstwo i region w zjednoczonej Europie. Red. Z. Olesiński, A. Szplit. Wydawnictwo AŚ, Kielce 2004.
 • Penc-Pietrzak I.: Analiza strategiczna w zarządzaniu firmą. Koncepcja i stosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 • Rokita J.: Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2005.
 • Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2004.
 • Romanowska M.: Strategie rozwoju i konkurencji. Wydawnictwo CIM, Warszawa 1998.
 • Stabryła A.: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2000.
 • Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 2001.
 • Urbanowicz-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Wattanapruttipaisan T.: SME Subcontracting as Bridgehead to Competitiveness: an Assessment of Supply-side Capabilities and Demand-side Requirements. "Asia- Pacific Development Journal" 2002, Vol. 9, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abd011d9-e0d2-4ad7-a024-eb2b2514d112
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.