PL EN


2016 | 2(14) | 69-82 (14)
Article title

ZARYS PROBLEMATYKI OFFSETU W KONTEKŚCIE ROZWOJU POLSKIEGO PRZEMYSŁU OBRONNEGO

Content
Title variants
EN
AN OUTLINE OF THE ISSUES OF OFFSET IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE POLISH DEFENSE INDUSTRY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes a phenomenon of offset in a general outline. Offset is a new concept in the Polish arms industry. This phenomenon has many supporters and critics, as well as being a tool in the hands if lobbyists. It is also assessed through the prism of political events. It has played an important role in the Polish defense industry in recent years. As a result, the access to new technologies and markets has been greater. Offset has a significant importance on the macroeconomic view but it is not the only way of developing the Polish defense industry.
Year
Issue
Pages
69-82 (14)
Physical description
Contributors
 • Pracownik Wojska Polskiego, e-mail: amur5@tlen.pl
References
 • Baranowska-Prokop E., 2007, Transakcje offsetowe a rozwój przemysłu, „Gospodarka Narodowa” nr 10, Warszawa.
 • Baranowska-Prokop E., 2013, Umowy offsetowe a modernizacja polskiego przemysłu obronnego, „Przegląd Zachodniopomorski”, t. XXVIII (LVII), R. 2013, z. 3, „Roz-prawy i Studia”, Szczecin.
 • Bogdan D., 2010, Offset narzędzie poprawy innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, Konferencja na temat: „Offset narzędzie poprawy innowacyjności gospodarki – koncepcja polskiego prawa offsetowego”, Warszawa.
 • Ciekanowski Z., 2011, Wpływ czynników warunkujących poziom bezpieczeństwa pań-stwa, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, Seria: „Res Politicae”, t. IV, Częstochowa.
 • Janasz W., red., 2006, Zarys strategii rozwoju przemysłu, Warszawa.
 • Klimek D., 2014, Transakcje naukowe jako instrument polityki ekonomicznej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 384,Wrocław.
 • Koziński H.M., 2000, Umowa offsetowa i inne formy udziału państwa w międzynarodo-wym obrocie gospodarczym, Warszawa.
 • Królikowski H., 2010, Offset – mity i rzeczywistość. „Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ”, nr 1 (13), Kraków.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2010, Strategiczne kierunki polityki offsetowej, Warszawa.
 • Motyczka M., Stawicka M., 2008, Offset szansą dla rozwoju i transferu technologii do przemysłu w Polsce, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądo-wych we Wrocławiu”, nr 1(147), Wrocław.
 • Rawska K., 2012a, Polska umowa offsetowa w uwarunkowaniu sojuszniczym, „Kwartal-nik Bellona”, nr 4, Warszawa.
 • Rawska K., 2012b, Umowy offsetowe i ich znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, Warszawa.
 • Słobodzian L., Stępińska M., 2007, Polityka gospodarcza okresu transformacji: offset –cud gospodarczy czy złudne nadzieje?, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Fi-nansów, Zeszyt Naukowy” nr 85, SGH, Warszawa.
 • „Armia” 2013, nr 4
 • „Lotnictwo” 2011, nr 11
 • „Nowa Technika Wojskowa” 2014, nr 4
 • „Nowa Technika Wojskowa” 2014, nr 7
 • „Skrzydlata Polska” 2007, nr 3
 • „Skrzydlata Polska” 2014, nr 5
 • „Prezentuj Broń” 2012, nr 7
 • www.defence24pl/news_offset-a-przemysl-zbrojeniowy-w-prasie
 • www.gazetaprawna.pl/encyklopedia/prawo/hasła/335010,offset.html
 • www.mr.gov.pl/media/15268/umowy-offset.pdf
 • www.gf24.pl/umowa-offsetowa-a-umowa-dostawy-uzbrojenia-lub-sprztu-wojskowego
 • www.defence24.pl/328364,wiecej-praw-dla-offsetobiorcy-w-nowej-ustawie
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abd3dec5-87da-4e3b-9449-b77832712b18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.