PL EN


2012 | 24 | 103-111
Article title

Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego

Content
Title variants
EN
Changes in the Income Structure as One of the Causes of Current Financial Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tekstu jest wskazanie, że tendencje, jakie ukształtowały się w ostatnich latach w kontekście zmieniającej się struktury dochodów, przyczyniły się w dużej mierze do wybuchu kryzysu finansowego z roku 2008. Malejący udział płac w PKB oraz rosnące nierówności dochodowe zarówno w krajach bogatych, jak i biednych w znaczący sposób przyczyniły się do narastania tzw. globalnych nierównowag oraz nadmiernego wzrostu zadłużenia gospodarstw domowych. Wiele wskazuje na to, że antykryzysowa polityka gospodarcza wdrożona przez rządy i banki centralne, raczej nie rozwiązuje strukturalnych przyczyn kryzysu, a w dłuższej perspektywie może je nawet pogłębić.
EN
Goal of the paper is to show that the major tendencies one can observe in income structure, should be considered as a major root of crisis which begun in 2008. Declining wages share in the GDP and rising income inequalities in both developed and developing countries, led to development of two major causes: global imbalance and unsustainable level of household debt. There are also serious worries that counter-crisis economic policy is not aimed to solve structural problems and in the long term it can make situation even worse.
Year
Volume
24
Pages
103-111
Physical description
Contributors
 • Centrum Badawcze Transformacji, Integracji i Globalizacji Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
References
 • Blanchard O., Dell'Ariccia G., Mauro P., 2010, Rethinking Macroeconomic Policy, Staff Position Note No. 2010/03, International Monetary Fund.
 • Cornia G., Court J., 2001, Inequality and Poverty in the Era of Liberalization and Globalization, Policy Brief No. 4, WIDER.
 • Cornia G., Addison T., 2003, Income Distribution Changes and their Impact in the Post-World War II Period, Discussion Paper No. 2003/28, WIDER.
 • Friedman T., 2006, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century, Farrar, Straus and Giroux Press.
 • IMF, 2005, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2006, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2007, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2008, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2009, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2010, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2011, październik, World Economic Outlook, International Monetary Fund.
 • IMF, 2011, Fiscal Monitor, International Monetary Fund.
 • Kołodko G.W. (red.), 2010, Globalizacja, kryzys i co dalej, Poltext, Warszawa.
 • Roubini N., Mihm S., 2011, Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Stiglitz J., 2009, Freefall: America, Free Markets and Sinking of the World Economy, W.W. Norton and Company, New York, London.
 • Tomkiewicz J., 2010, Globalne nierównowagi są nie do utrzymania, Portal: Obserwator Finansowy (www.obserwatorfinansowy.pl).
 • IMF, www.img.org
 • OECD, www.oecd.org
 • WIDER, www.wider.unu.edu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abd74ec0-11b6-4662-8b01-575c51d5a45a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.