PL EN


2014 | 180 cz 2 | 110-120
Article title

Nierówności ekonomiczne: ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
Economic Inequalities - their Perception and Scale of Social Acceptance
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the issue of economic inequality, in particular subjective opinions of the public acceptance and aversion of economic inequalities have been presented. Based on own survey a statistically significant correlations between the assessments of inequality and the assessments of satisfaction with the achieved quality of life, salaries or having savings were analyzed. Is also presented - in terms of time - changes of the measure of income inequality in Poland.
Year
Volume
Pages
110-120
Physical description
Contributors
References
 • 1.Aczel A.D.: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
 • 2.Aksman E.: Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 • 3.Czarnowski S.: Kultura. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.
 • 4.Europejskie badanie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w 2011 r. Warszawa 2012, www.stat.gov.pl
 • 5.Gilejko L.: Zmiany w strukturze społecznej - pytania o perspektywy. "Gospodarka Narodowa" 2001, nr 3.
 • 6.http://commons.wikipedia.org/File:Gini-since_WWII.svg.
 • 7.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
 • 8.Kakwani N.C.: Income Inequality and Poverty. Oxford University Press, New York, Oxford, London 1980.
 • 9.Kot S.M., Malawski A., Węgrzecki A.: Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna. AE, Kraków 2004.
 • 10.Luszniewicz A., Słaby T.: Statystyka z pakietem komputerowym Statistica pl. Teoria i zastosowanie. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 • 11.Popławski W.T.: Nierówności przez pryzmat kapitału społeczno-kulturowego wsi polskiej. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Red. M.G. Woźniak. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2009.
 • 12.Przychodzień W.: Nierówności dochodowe w Polsce w okresie transformacji jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej. W: Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Egzemplifikacja pojęcia dobrobytu. Red. U. Zagóra-Jonszta, R. Pęciak. UE, Katowice 2012, z. 102.
 • 13.Radziukiewicz M.: Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 10.
 • 14.Rawls J.: Teoria sprawiedliwości. PWN, Warszawa 1994.
 • 15.Sen A. K.: Nierówności. Dalsze rozważania. Znak, Kraków 2000.
 • 16.Sen A. K.: On Economic Inequality. Clarendon Press, Oxford 1997.
 • 17.Sen A. K.: On Ignorance and Equal Distribution. "The American Economic Review" 1973, Vol. 63.
 • 18.Wojtyna A.: Problem nierówności dochodów w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe. AE, Kraków 2002, nr 600.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abe7afd9-259d-4d87-aa34-3f765d4d36e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.