PL EN


2018 | 13 |
Article title

Zastosowanie oprogramowania open source w dostępie do informacji o zbiorach. Koha - zintegrowany system biblioteczny

Content
Title variants
EN
Open source software - access to information on library collection. Koha - an integrated library system
Languages of publication
PL
Abstracts
Artykuł porusza zagadnienia związane z dostępem do usług publicznych przy pomocy nowych technologii. Jedną z nich jest informacja o zbiorach bibliotecznych. Realizacja tego typu usług prowadzona jest w bibliotekach przy użyciu produktów komercyjnych, jak również przy wykorzystaniu oprogramowania open source. W artykule przedstawiono procedury związane z przygotowaniem środowiska (Debian) do instalacji zintegrowanego systemu bibliotecznego Koha oraz proces jego instalacji i konfiguracji.
EN
The article presents information about public services and access to them using new technologies. One of them is information about library collections. This type of services is realized in libraries using commercial products or open source software. The article presents procedures related to preparing the environment (Debian) for the installation of Koha integrated library system and the process of its installation and configuration.
Year
Issue
13
Physical description
Contributors
 • Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Ablewicz J., Kopaczka R., System Koha - podstawowe zagadnienia informatyczne. In D. Buzdygan, D. Januszko-Szakiel (red.), Koha : narzędzie open source do obsługi biblioteki naukowej, Kraków, 2016, s. 63-78.
 • A brief history of Debian [online], 2017 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/.
 • Budzyńska B., Stan komputeryzacji bibliotek publicznych, „EBIB”, [online], 2015, nr 8 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/403.
 • Drabik, I., Kopaczka, R., Szczudło I., Przystosowanie i implementacja otwartego systemu bibliotecznego Koha, „EBIB”, [online] 2014, nr 2 [dostęp: 2018-03-01] Dostępny w World Wide Web: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/227/395.
 • Eyler P., Koha: A Gift to Libraries from New Zealand, “Linux Journal”, [online], 2003, February 1 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.linuxjournal.com/article/6350.
 • Ganakowska U., Zatorski W., KOHA - zintegrowany system zarządzania biblioteką, „Bibliotekarz Zachodniopomorski”, 2014, nr 2, s. 18-19.
 • Kamiński A., Koha - nowozelandzki system biblioteczny typu Open Source, „EBIB”, [online], 2004, nr 3 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.pl/2004/54/kaminski.php.
 • Komisja Europejska, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [online], 2010 [dostęp: 2018-06-06]. Dostępny w World Wide Web: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf.
 • Morawiec B. M., Raport: Stan bibliotek w Polsce w 2016 r. [online], 2016 [dostęp: 2018-05-01]. Dostępny w World Wide Web: http://lustrobiblioteki.pl/2017/09/raport-stan-bibliotek-polsce-2016-roku/.
 • Quick S., Prior G., Toombs B., Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych [online], 2013 [dostęp: 2018-03-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.biblioteki.org/artykuly/Europejskie_badanie_opinii_uzytkownikow_na_temat_korzysci_wynikajacych_ze_stosowania_technologii_--informacyjno-komunikacyjnych_w_bibliotekach_publicznych.html.
 • Sey A., Coward C., Bar F., Connecting people for development: why public access ICTs matter. Global impact study of public access to ICTs. Final research report, Seattle 2013.
 • Sirohi S., Gupta A., Koha 3 Library Management System, Birmingham 2010.
 • Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem GUS w 2015 r. [online], 2015 [dostęp: 2018-03-01] . Dostępny w World Wide Web: http://bn.org.pl/download/document/1485941521.pdf.
 • Stan bibliotek w Polsce objętych badaniem Głównego Urzędu Statystycznego - 2016 r. [online], 2016 [dostęp: 2018-05-01]. Dostępny w World Wide Web: http://www.bn.org.pl/download/document/1518520996.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abeb6b76-a4c5-4256-ba93-b67139116d40
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.