PL EN


2015 (R. XIV) | 2(56) | 25-37
Article title

Postanimacja w postdemokracji

Authors
Content
Title variants
EN
Post-animation in post-democracy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka argumentuje tezę, głoszącą iż w aktualnych warunkach postdemokracji, czyli ładu quasi-demokratycznego, w którym to, co demokratyczne na co dzień waży się z tym, co takie nie jest, służąc wyłącznie kapitałowi, sens ma praca na rzecz przenoszenia punktu ciężkości na stronę demokracji. Praca ta może koncentrować się w polu animacji, którą w tych warunkach można opisywać jako postanimację, z jednej strony ewidentnie podtrzymującą kondycję postdemokracji, z drugiej – owocną w działaniach na rzecz demokracji.
EN
In this text the author argues that the work for democracy makes sense in the contemporary reality of post-democracy (a quasi-democratic order in which democratic and non-democratic elements of social life, serving the only economic values, interplay in their everyday relationships). This work may be focused on the field of social animation, especially on the community work, which should be defined as post-animation, on the one hand acting for post-democracy and on the other being productive in building democracy.
Issue
Pages
25-37
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Crouch C. (2004), Post-democracy, Polity Press, Cambridge.
 • Defourny J., Develtere P. (2006), Ekonomia społeczna: ogólnoświatowy trzeci sektor, [w:] Trzeci sektor dla zaawansowanych. Współczesne teorie trzeciego sektora – wybór tekstów, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.
 • Foucault M. (2000), Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa.
 • Harvey D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejskie rewolucje, tłum. Praktyka Teoretyczna, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Jacyno M. (2007), Kultura indywidualizmu, PWN, Warszawa.
 • Jedlewska B. (2001), Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Kargul J. (1995), Animacja społeczno-kulturalna, [w:] Pedagogika społeczna, Pilch T., Lepalczyk I. (red.), Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Kopczyńska M. (1993), Animacja społeczno-kulturalna, Centrum Animacji Kulturalnej, Warszawa.
 • Lipman P. (2004), High Stakes Education. Inequality, Globalization, and Urban School Reform, Routledge Falmer, New York–London.
 • Lipman P. (2013), Economic crisis, accountability, and the state’s coercive assault on public education in the USA, „Journal of Education Policy”.
 • Lock G., Lorenz C. (2007), Revisiting the university front, „Studies in Philosophy and Education”, Vol. 26, nr 5.
 • Mendel M. (red.) (2002), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Mendel M. (2010), Nauczyciel sprzymierzeniec. Upiększanie miast, gentryfikacja i rewitalizacja jako wyzwania animacyjne dla szkoły, [w:] Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, Surzykiewicz J., Kulesza M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Mendel M. (2012), UNITENTORIUM. Lepszy uniwersytet jest gdzie indziej, bliżej, [w:] Wiedza, ideologia, władza. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Żuk P. (red.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Mendel M. (2014), Rewitalizacja a praca socjalna w środowisku miejskim, [w:] Organizowanie społeczności lokalnej: aplikacje, wdrażanie, przyszłość, Kaźmierczak T. (red.), Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Mendel M., Szkudlarek T. (2012), Demokratyczna izolacja. Krytyczna partycypacja obywatelska, [w:] Zoon Politikon, nr 3: Oblicza partycypacji, pedagogika społeczna i demokracja, partycypacja w sieci, Markowska B., Mendel M. (red.).
 • Mendel M., Szkudlarek T. (2013), Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne, „Forum Oświatowe” nr 3 (50): Edukacja dla zmiany. Kryzysy, diagnozy, działania, Červinkova H.,
 • Mendel M., Nowak-Dziemianowicz M., Szkudlarek T. (red.).
 • Mouffe C. (2005), Paradoks demokracji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Nawratek K. (2012), Dziury w całym. Wstęp do miejskich rewolucji, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Nowak M., Pluciński P. (red.) (2011), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Warszawa.
 • Nowakowski R. (red.) (2010), Gra o miasto, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pilch T., Lepalczyk I. (red.) (1995), Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • „Perspektywa uczenia się przez całe życie”, strategiczna polityka polskiego rządu, z dnia 10.09.2013.
 • Putnam R. (red.) (2002), Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press, Oxford–New York.
 • Szacki J. (1988), Wstęp do wydania polskiego: F. Tönnies, Wspólnota i stowarzyszenie. Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury, PWN, Warszawa.
 • Tourain A. (2010), Po kryzysie, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Ranciere J. (2007), Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, Wydawnictwo Korporacja Ha!art, Warszawa.
 • Sześciłło D. (2013), Rynek, prywatyzacja, interes publiczny. Wyzwania urynkowienia usług publicznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Wodziński P. (2013), Teatr postdemokratyczny, „Dialog” nr 10/10.
 • Żebrowski J. (1998), Współczesny wymiar animacji społeczno-wychowawczej i kulturalnej, [w:] Wychowanie dla przyszłości, WSP, Słupsk.
 • Żebrowski J. (1991), Zawód wychowawcy i kierunki jego specjalizacji, WSiP, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-abf22c50-0fa1-4d15-860e-9da05bc54715
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.