PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 37-48
Article title

Familienzentren (ośrodki rodzinne) w kraju związkowym Nadrenia Północna–Westfalia (NRW), Niemcy

Authors
Content
Title variants
EN
Familienzentren (family centres) in the federal state of North Rhine- Westphalia (NRW), Germany
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 2006 roku rząd kraju związkowego Nadrenia Północna–Westfalia rozpoczął stopniowy proces przekształcania 9 000 istniejących ośrodków opiekuńczo–edukacyjnych dla dzieci w certyfikowane ośrodki rodzinne, których do roku 2012 miało powstać 3 000. Familienzentren (ośrodki rodzinne) pełnią rolę punktów łącznikowych gromadzących różne dostępne lokalnie usługi na rzecz dziecka i rodziny rozwijające umiejętności rodzicielskie i sprzyjające godzeniu życia zawodowego i rodzinnego. Przekształcenie przebiega na zasadzie kontroli wyników, proces certyfikacyjny nakłada ścisłe uregulowania na działalność ośrodków, a ośrodek może funkcjonować pod nazwą Familienzentrum NRW jeśli otrzymał znak jakości będący wynikiem zewnętrznej ewaluacji. Przekłada się to także na prawo do wsparcia finansowego. Organizacja zgłaszająca: Uniwersytet Duisburg–Essen, Niemcy.
EN
The state government of North Rhine-Westphalia, in 2006, embarked on a staged process to develop its 9,000 child care centres into ‘certifi ed’ family centres - 3,000 of which would be developed by 2012. Familienzentren (family centres) act as the ‘hub’ of a network of local family and child welfare services designed to strengthen parenting skills and improve the reconciliation of work and family life. As an ‘output-controlled’ system, the certifi cation process regulates family centres’ activities and a family centre can only call itself a ‘Familienzentrum NRW’ if it has obtained a ‘quality seal’ through external evaluation. This also confers an entitlement to fi nancial support.
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac050686-1202-4ca9-b1e7-6f4613a44968
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.