PL EN


2014 | 2 | 21-38
Article title

Analiza historycznych, architektonicznych i turystycznych walorów kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich

Content
Title variants
EN
Analysis of historical, architectural and tourist values of the parish church of St. Andrew the Apostle in Brody Poznańskie
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Wooden parish church in Brody Poznan, in the opinion of experts, is one of the most interesting monuments of this kind in the Great Poland. Although this is a little-known object. The author, on the basis of specialized literature and newly discovered written sources, shows the story of the parish, originality design of the temple, the uniqueness of its mannerist carpentry detail and the circumstances of its construction. Also discusses the decor and surroundings of the monument. The third part of the article dedicates to the analysis of the values of architectural and historical monument. He also indicates a large tourism potential of the object, and the possibility of using it as the destination for heritage tourism in the Great Poland.
PL
Drewniany kościół parafialny w Brodach Poznańskich, w opinii specjalistów, należy do najciekawszych zabytków tego rodzaju w Wielkopolsce. Mimo to jest obiektem mało znanym. Autor, na podstawie analizy specjalistycznej literatury oraz nowoodkrytych źródeł pisanych, przedstawia historię parafii, oryginalność projektu świątyni, unikatowość jej manierystycznego detalu ciesielskiego oraz okoliczności jej budowy. Ponadto omawia wystrój i otoczenie zabytku. Trzecią część artykułu poświęca na analizę walorów architektonicznych i historycznych zabytku. Wskazuje także na duży potencjał turystyczny obiektu i możliwości wykorzystania go, jako celu destynacji dla turystyki dziedzictwa kulturowego w Wielkopolsce.
Year
Issue
2
Pages
21-38
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • UAM Poznań
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac0b85b3-7b8d-4da4-8e8e-68e39d58fa84
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.