PL EN


2012 | XIV/2 | 21-34
Article title

Internetowe fora dyskusyjne: nowa przestrzeń aktywności i źródło poznania polskich seniorów z perspektywy badań glottodydaktycznych

Content
Title variants
EN
Internet Discussion Fora: A New Sphere of Activity and a Source of Cognition of Polish Elderly from the Perspective of Foreign Language Teaching and Research
Languages of publication
PL RU EN
Abstracts
EN
Although the Internet originated in the late 1960’s, the actual popularization of this medium took place in the 1990’s. In Poland this process was initiated, and still continues, with a few years’ delay in comparison with West European countries or the United States. However, the Internet services market has changed significantly also in Poland ever since. The Internet has revolutionized almost all realms of life. It is becoming an increasingly popular sphere of activity among not only young people but also the elderly. This, in turn, creates new opportunities to learn about the elderly and the way of their individual and social functioning. This article presents sources of knowledge of Polish Internet websites and their users. The Polish elderly as Internet users have been described here as well. The Internet discussion forum serving as a new sphere of activity and a source of cognition of the Polish elderly has been discussed. Finally, an attempt has been made to define research potential of the aforementioned sphere in terms of language education studies.
Year
Issue
Pages
21-34
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Banks M.A. (2008). On the Way to the Web: The Secret History of the Internet and Its Founders. Nowy York, Springer Verlag.
 • Batorski D., Czerniawska D., Fenrich W. et al. (2010). Raport otwarcia koalicji „Dojrz@łość w sieci”. Między alienacją a adaptacją. Polacy w wieku 50+ wobec Internetu. [Online] <www.dojrzaloscwsieci.pl/tl_files/pliki/Raport.pdf>, dostęp: 23.03.2011.
 • Beck K. (2006). Computervermittelte Kommunikation im Internet. Lehr- und Handbücher der Kommunikationswissenschaft. Monachium, Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
 • Briggs A., Burke P. (2009). Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. Cambridge-Malden, Polity Press.
 • Czapiński J., Panek T. (red.) (2009). Diagnoza Społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Warszawa, Rada Monitoringu Społecznego. [Online] <www.diagnoza. com>, dostęp: 23.03.2011.
 • Fabiś A., Wąsiński A. (2008). Aktywność seniorów w Internecie. W: Biblioteka Gerontologii Społecznej. T. 1: A. Fabiś (red.). Aktywność społeczna, kulturalna i oświatowa seniorów. Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, s. 61–71
 • Gołaczyński J. (2007). Umowy elektroniczne w prawie prywatnym międzynarodowym. Sandomierz, Wolters Kluwer Polska.
 • Green L. (2010). The Internet: An Introduction to New Media. Oxford–New York, Berg Publishers.
 • Hine C. (2003). Virtual Ethnography. Londyn–Thousand Oaks–New Delhi, Sage Publications Ltd. InternetStats.pl. [Online] <http://www.internetstats.pl>, dostęp: 23.11.2011.
 • Internet World Stats. [Online] <http://www.internetworldstats.com/>, dostęp: 8.11.2012.
 • Jacob N., Schoen H., Zerback T. (red.) (2009). Sozialforschung im Internet: Methodologie und Praxis der Online-Befragung. Lehrbuch. Wiesbaden, VS Verlag für Sozialwissenschaften, GWV Fachverlage GmbH.
 • Kita R. (2010). Metody pomiaru oglądalności witryn internetowych. W: A. Wątła (red.). Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009. Polska – Europa – Świat. Warszawa, VFP Communications Sp. z o.o., s. 78–80. [Online] <http://www.iabpolska.pl/20100609395//raport-strategiczny-iab-polska-internet-2009.html>, dostęp: 25.03.2011.
 • Kozinets R.V. (2010). Netnography: Doing Ethnographic Research Online. Londyn–Thousand Oaks–New Delhi, Sage Publications Ltd.
 • Krejtz K., Cypryańska M. (2009). Dlaczego korzystamy z internetu? Determinanty psychologiczne i społeczne. W: K. Krejtz (red.). Diagnoza Internetu 2009. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 58–86.
 • Krejtz K., Nowak A. (2009). Znaczenie internetu dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie informacyjnym. W: K. Krejtz (red.). Diagnoza Internetu 2009. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, s. 7–16.
 • Krzyżanowska Ł., Danielewicz M. (2010). Mobilny Internet 50+. Nowe media w rękach starszych użytkowników. Raport badawczy. iPlus ThinkTank, Projekt Mobilność. [Online] <http://projektmobilnosc.pl/>, dostęp: 25.03.2011.
 • Matecka I. (2010). Konsumenci online. W: A. Wątła (red.). Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009. Polska – Europa – Świat. Warszawa, VFP Communications Sp. z o.o., s. 19–22. [Online] <http://www.iabpolska.pl/20100609395/raport-strategiczny-iab-polska--internet-2009.html>, dostęp: 25.03.2011.
 • Möhring W., Schlütz D. (2003). Die Befragung in der Medien- und Kommunikationswissenschaft: eine praxisorientierte Einführung. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, GWV Fachverlage GmbH.
 • Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (2006). Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2006/962/WE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie [Dz. Urz. UE nr L 394 z dnia 30.12.2006, s. 10–18].
 • Pliszka S. (2010). Dostęp do internetu. W: A. Wątła (red.). Raport strategiczny IAB Polska. Internet 2009. Polska – Europa – Świat. Warszawa, VFP Communications Sp. z o.o., s. 16–19. [Online] <http://www.iabpolska.pl/20100609395/raport-strategiczny-iab-polska--internet-2009.html>, dostęp: 25.03.2011.
 • Poynter R. (2010). The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers. West Sussex, John Wiley and Sons Ltd.
 • Raport o kapitale intelektualnym Polski (2008). Warszawa, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów. [Online] <http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf>, dostęp: 25.03.2011.
 • Thiedeke U. (red.) (2003). Virtuelle Gruppen: Charakteristika und Problemdimensionen. Wiesbaden, Westdeutscher Verlag, GWV Fachverlage GmbH.
 • Wądołowska K. (2010). Społeczności wirtualne. Komunikat z badań BS/58/2010. Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej. [Online] <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010//K_058_10.PDF>, dostęp: 28.03.2011.
 • Wenzel M. (2009). Korzystanie z Internetu. Komunikat z badań BS/96/2009. Warszawa, Centrum Badania Opinii Społecznej. [Online] <http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_096_09.PDF>, dostęp: 28.03.2011.
 • Wenzel M., Feliksiak M., Toczyski P. (red.) (2009). Portret internauty. CBOS, Gazeta.pl. [Online] <http://badania.gazeta.pl/pr/115297/portret-internauty-raport-cbos-i-gazeta-pl?changeLocale=PL>, dostęp: 23.03.2011.
 • World Internet Project Poland (2010). Warszawa: Agora S.A. i Grupa TP, [Online] <www.uke.gov.pl/gAllery/36/25/36256/Raport_World_Internet_Project.pdf>, dostęp: 23.03.2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1509-1619
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac22b648-0bf6-486c-9608-83a5e8fb74c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.