PL EN


2014 | 10 | 317-324
Article title

Elementy infrastruktury wodnej ze wsi Bardy, pow. Kołobrzeg

Authors
Content
Title variants
EN
Elements of water supply infrastructure from Bardy village, Kołobrzeg district
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
10
Pages
317-324
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Cembrzyński P. 2011. Zaopatrzenie w wodę i usuwanie nieczystości w miastach stref bałtyckiej i sudecko-karpackiej w XIII-XVI wieku, Wrocław.
  • Hoczyk-Siwkowa S. 1997. Wodociągi lubelskie w XV-XVII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 45/2, 161–178.
  • Podralski J. 1982. Budowa wodociągu w Szczecinie w II połowie XVI w., „Materiały Zachodniopomorskie” 28, 193–200.
  • Polak Z. 2005. Średniowieczne i nowożytne urządzenia sanitarne odsłonięte w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przy ulicy Powroźniczej w Gdańsku w latach 2002-2004, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 53/2-3, 293–303.
  • Sowina U. 2009. Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z Europą w tle, Warszawa.
  • Słota W. 2006. Wczesnośredniowieczne studnie czerpalne z terenu Polski, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego” 27, 177–246.
  • Świrko A., Mitura E. 2000. Szlakami otwartych kościołów dorzecza Parsęty, Karlino.
  • Uchwała. 2013. Uchwała nr XXXII/241/13 Rady Gminy Dygowo z dnia 29 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2017, załącznik, Szczecin, dostęp 23.06.2014 r. (http://bip.dygowo.pl/uploads/media/opieka_nad_zabytkami_01.pdf).
  • Wywrot-Wyszkowska B. 2012. Relikty późnośredniowiecznych i nowożytnych systemów wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych odkryte na ulicy Armii Krajowej w Kołobrzegu, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 60/3, 405–418.
Notes
Dział: Odkrycia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac24fb06-4847-4f38-a487-48adbc078ceb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.