PL EN


2017 | 3(101) | 13-20
Article title

Prawno-instytucjonalne otoczenie inwestycji w nieruchomości zabytkowe w Polsce

Content
Title variants
EN
Legal and Institutional Investment Environment in Historic Properties in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowane zostały inwestycje w nieruchomości zabytkowe znajdujące się na terenie Polski. Badanie dotyczyło prawno-instytucjonalnego otoczenia inwestycji w zabytki i ich wpływu na zachowanie świadectwa historii i kultury. Analizy wybranych przypadków zostały poprzedzone analizą dokumentacji technicznej i historycznej, badaniami udostępnionej dokumentacji projektu oraz dofinansowania z programów krajowych i dotacji Unii Europejskiej.
EN
The article analyses legal and institutional investment environment related to historic real estate located in Poland. The study concerns the effectiveness of investment in historic real estate and its impact on the preservation of history and culture. The analyses of selected cases were preceded by research on technical and historical documentation, project documentation and grants from national programmes, as well as grants from the European Union.
Year
Issue
Pages
13-20
Physical description
Dates
published
2017-09-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
References
 • Belniak, S. (2008). A Partnership of Public and Private Sectors as a Model for the Implementation of Urban Revitalization Projects. Journal of European Real Estate Research, 1(2), 139-150.
 • Belniak, S. (2009). Rewitalizacja nieruchomości w procesie odnowy miast. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Broniecka-Klim, J. (2016). Poradnik inwestora rynku nieruchomości. Będzin: Wydawnictwo E-bookowo.
 • Cymerman, R. (2006). Wycena nieruchomości. Zasady iprocedury. Warszawa: PFSRM.
 • Czerner, O. (1974). Wartość autentyzmu w zabytkach. Ochrona Zabytków, 3, 180-183.
 • Dydenka, J. (2015). Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Foryś, I. (red.) (2009). Obrót nieruchomościami. Warszawa: Poltext.
 • Janicka, K. (2014). Adaptacja zabytkowych pałaców Kotliny Jeleniogórskiej na cele hotelowe. Świat Nieruchomości, 2(88), 39-44.
 • Kadłuczka, A. (2000). Ochrona zabytków architektury. Tom I. Zarys doktryn iteorii. Kraków: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków.
 • Kleczewski, D. (2014). Skuteczne sposoby inwestowanie wnieruchomości. Warszawa: Rozpisani.pl.
 • Kraińska, A. (2016). Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości w Polsce. Elbląg: Fundacja Hutena.
 • Kucharska-Stasiak, E. (2016). Ekonomiczny wymiar nieruchomości. Warszawa: PWN.
 • McElroy, K. (2008). ABC. Jak inwestować w nieruchomości. Osielsko: IPE.
 • Rothbard, M. (2016). Ekonomiczny punkt widzenia. Wrocław: Instytut Ludwiga von Misesa.
 • Rymaszewski, B. (1992). Klucze ochrony zabytków w Polsce, Ośrodek Dokumentacji Zabytków. Warszawa.
 • Siemińska, E. (2011). Inwestowanie na rynku nieruchomości. Warszawa: Poltext.
 • Stein, J. M., Brown, D. (1985). Historic Preservation and Tax Incentives: The US Experience. Habitat International, 9(1), 19-24.
 • Stępień, P. M. (2008). Kryzys teorii-czy kryzys praktyki? Co powinniśmy naprawić w systemie ochrony dziedzictwa architektonicznego. [w:] B. Szmygin (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce. Warszawa-Lublin: ICOMOS, Politechnika Lubelska.
 • Szmygina, B. (red.) (2009). Adaptacja obiektów zabytkowych do współczesnych funkcji użytkowych. Warszawa-Lublin: Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Międzynarodowa Rada Ochrony Zabytków ICOMOS, Politechnika Lubelska.
 • Tajchman, J. (2001). Adaptacja zabytków architektury w świetle współczesnej teorii ochrony i konserwacji dóbr kultury. Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo, (39), 131-142.
 • Trzebiński, A. (2015). Publiczne fundusze w nieruchomości w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568).
 • www.amw.com.pl. (19.08.2016).
 • www.anr.gov.pl. (14.08.2016).
 • www.cenatorium.pl. (10.08.2016).
 • www.hotelkrasicki.pl. (12.08.2016).
 • www.hotelstbruno.pl. (11.08.2016).
 • www.inwestycje.pl. (10.08.2016).
 • www.isap.sejm.gov.pl. (10.08.2016).
 • www.mkidn.gov.pl. (14.08.2016).
 • www.money.pl. (15.08.2016).
 • www.nid.pl. (10.08.2016).
 • www.nieruchomosci.egospodarka.pl. (11.08.2016).
 • www.pkpsa.pl. (17.08.2016).
 • www.polskaniezwykla.pl. (13.08.2016).
 • www.polskiezabytki.pl. (11.08.2016).
 • www.rynekpierwotny.pl. (10.08.2016).
 • www.zabytki.org. (12.08.2016).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac2da12f-fb7f-4173-a6f0-c90b8b5e52d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.