Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 23 | 107-117

Article title

Polityka językowa przedsiębiorstwa a planowanie kursu języka specjalistycznego na przykładzie branży informatycznej

Content

Title variants

EN
Language policies in companies from the IT sector and the planning of related LSP courses

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The development of communication skills in foreign languages is increasingly considered to be a top priority in professional environments. Misunderstandings based on miscommunications in multilanguage corporations contribute to decreasing efficacy and, consequently, lowered productivity and diminished profits. Employers formulate their expectations of employees as early as during the recruitment process. They also do so in later stages of employees’ careers within the company through different forms of workshops and courses encouraging the improvement of employees’ language skills. The aim of the following paper is to analyse employers’ expectations of employees’ knowledge of foreign languages (expressed in job advertisements) and the consequences that follow for planning an LSP course for the IT sector. Finally, the conclusions and possibilities of application in the field of LSP teaching will be discussed.

Year

Issue

23

Pages

107-117

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

References

 • Alnajjar, J. (2013), Communication in global corporations. Successful Project Management via Email. Frankfurt/Main: Peter Lang.
 • Association of Business Service Leaders (2015), Rynek usług w Polsce, (URL http://absl.pl/wp-content/uploads/2016/10/raport_it_2015_PLv151210.pdf). [Pobrano 16.05.2017].
 • Barometr zawodów (2016), Raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.
 • Ciekanowski, Z. (2014), Kapitał ludzki najistotniejszym elementem w organizacji, (w:) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach” 101, 135–148.
 • Grice, H. P. (1980), Logika i konwersacja, (w:) B. Stanosz (red.), Język w świetle nauki. Warszawa, 91–114.
 • Grucza, F. (1997), Języki ludzkie a wyrażenia językowe, wiedza a informacja, mózg a umysł ludzki, (w:) F. Grucza/ M. Dakowska (red.), Podejścia kognitywne w lingwistyce, translatoryce i glottodydaktyce. Warszawa, 7–21.
 • Grucza, F. (2008), Języki specjalistyczne – indykatory i/lub determinanty rozwoju cywilizacyjnego, (w:) J. Lukszyn (red.), Podstawy technolingwistyki I. Warszawa, 5–23.
 • Grucza, S. (2006), Komunikacja specjalistyczna a idiokontekst specjalistyczny i konsytuacja specjalistyczna, (w:) A. Wołodźko-Butkiewicz/ W. Zmarzer (red.), Studia Rossica XVIII. Glottodydaktyka i jej konteksty interkulturowe, Warszawa, 209–223.
 • Grucza, S. (2008), Lingwistyka języków specjalistycznych. Warszawa.
 • Grucza, S. (2013), Od lingwistyki tekstu do lingwistyki tekstu specjalistycznego. Warszawa.
 • Grucza, S./ J. Alnajjar/ P. Bąk (2014), Polnisch-deutsche Unternehmenskommunikation. Frankfurt/Main.
 • Łompieś, J.B. (2014), Raport spółki giełdowej. Studium pragmalingwistyczne. Warszawa.
 • Vandermeeren, S. (1998), Fremdsprachen in europäischen Unternehmen. Untersuchungen zu Bestand und Bedarf im Geschäftsalltag mit Empfehlungen für Sprachenpolitik und Sprachunterricht. Waldsteinberg.
 • Vandermeeren, S. (2016), Dänisch oder Deutsch? Die Ergebnisse einer Fragebogenaktion unter norddeutschen und dänischen Manager_innen zum Sprachgebrauch und -bedarf ihrer Unternehmen. (w:) „Linguistik Online“ 79(5), 291–232. (URL: http://dx.doi.org/10.13092/lo.79.3347). [Pobrano 14.04.2017].
 • Vandermeeren, S./ A. Hofman (2015), Wie lassen sich Stereotype mit Kulturdimensionen verknüpfen? Eine empirische Untersuchung in Deutschland und Dänemark, (w:) J. Andrzejewska (red.), Das Fremde in interkulturellen Untersuchungen. Erfurt, 127–146.
 • Verdoodt, A./ A. Sente (1983), Interest shown by secondary school pupils in modern languages and adult language needs in Belgium, (w:) M. Oud-de Glas/ T.van Els (red.), Research into foreign language needs,Augsburg: Universität Augsburg, 263–283.
 • Zając, J. (2013), Specjalistyczna komunikacja multikulturowa i multilingwalna w korporacjach globalnych. Warszawa.
 • Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) 2017, http://absl.pl/wpcontent/uploads/2016/10/raport_it_2015_PLv151210.pdf [Pobrano 16.05.2017].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-4814

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ac2f054b-c92c-4793-95b5-462330b23a99
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.