PL EN


2015 | 9 | 273-286
Article title

Sprawy książki polskiej i jej autorów w sowieckich dokumentach partyjnych z lat 1954–1971

Authors
Content
Title variants
EN
The Polish book and Polish authors in Soviet party documents, 1954–1971.Archival research, upon which the article is based, was conducted in the Russian
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Podstawą źródłową poczynionych ustaleń są odtajnione archiwalia przechowywane w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii Najnowszej (Российский государственный архив новейшей истории – RGANI), pochodzące z zespołu akt sowieckiej partii komunistycznej. Wynika z nich, że sprawy książki polskiej były monitorowane przez Kreml w całym analizowanym okresie. W Moskwie interesowano się przede wszystkim polskimi literatami i ich twórczością pod kątem odstępstw od ideologicznego schematu oraz sposobu przestawiana Rosji i ZSRR. Ponadto władze sowieckie analizowały i oceniały ruch wydawniczy w Polsce. Próbowano wpływać na ofertę wydawniczą książek polskich w ZSRR i radzieckich w Polsce, stosując mechanizmy porozumień zarówno dwustronnych, jak i wielostronnych (systematyczne narady organów wydawniczych państw bloku wschodniego).
EN
State Archive of Contemporary History (Российский государственный архив новейшей истории – RGANI), and encompassed the declassifi ed materials from the fond of the Soviet Communist Party. The materials demonstrate that the Kremlin monitored closely issues concerning the book in Poland during the whole period in question. Moscow was predominantly interested in the Polish writers and their literary production from the point of view of its divergences with the communist ideological paradigm, and the way Russia and the Soviet Union were presented to the Polish public. Apart from that the Soviet authorities analysed and evaluated the Polish publishing sector. Efforts were undertaken to infl uence the publication of Polish books in the Soviet Union, and the Soviet literary output in Poland. To this end bilateral and multilateral agreements were negotiated and signed, during periodically conducted meetings of publishing officials from the Eastern Bloc.
Contributors
References
 • Rossijskij Gosudarstwiennyj Archiw Nowiejszej Istorii (dalej: RGANI), fond (dalej: f.) 5, opis (dalej: op.) 28, dieło (dalej: d.) 398, Otcziot [po 6 V 1956], k. 39-47.
 • RGANI, f. 5, op. 36, jedinica chranienija (dalej: j.ch.) 94, rolik (dalej: r.) 5841, Posoł Ambrasimow – tow. Andropowu, 11 IV 1959, k. 4-15.
 • Konrad Rokicki: Literaci. Relacje między literatami a władzami PRL w latach 1956-1970, Warszawa 2011.
 • RGANI, f. 5, op. 36, j. ch. 149, K woprosu o „Memorialie” Warszawskogo Otdielenija Sojuza Polskich Pisatieliej, 4 X 1956, k. 133-136.
 • RGANI, f. 5, op, 60, j. ch. 30, r. 969600, Zapiska N. Michajłowa, 28 V 1968, k. nlb.
 • RGANI, f. 5, d. 19, r. 009693, Zapiska Stiepakowa, 27 III 1968, k. nlb.
 • RGANI, f. 5, op. 28, d. 398, Tow. Lesanowu, 9 II 1956, k. 1.
 • RGANI, f. 5, op. 68, d. 163, W. Czebrikow – KC KPZR, 18 I 1971, k. 1-3.
 • J. Eisler, List 34, Warszawa 1993.
 • J. Andrzejewski, Miazga, oprac. A. Synoradzka-Demadre, Wrocław-Warszawa-Kraków 2002,
 • RGANI, f. 5, op. 162, r. 5109, Tow. Pospiełowu. Ob izdanii w SSSR polskoj litieratury, 31 XII 1954, k. 120.
 • RGANI, f. 5, op. 60, j. ch. 30, Spisok nowych proizwiedienij sowietskich pisatielej, 22 IV 1968.
 • RGANI, f. 5, op. 62, d. 59, Ambasada ZSRR w Polsce, 17 XI 1970, k. 220-237.
 • D. Jarosz, Władza a książka społeczno-polityczna w PRL 1956-1989, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”, 7-8:2013/2014, s. 133-172.
 • RGANI, f. 5, op. 60, j. ch. 31, r. 969600, Zapiska Michajłowa, 26 IV 1968, k. 121-126.
 • RGANI, f. 5, op. 63, d. 97, Zapiska Stykalina, 13 XI 1971, k. 182-185.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ac3974ac-9e08-4eec-9884-8dd2b7e93148
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.