PL EN


2017 | 483 | 163-180
Article title

Wpływ hałasu na jakość przestrzeni publicznej w mieście

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Czynnikiem negatywnie wpływającym na jakość życia w mieście jest hałas, który może zmniejszyć atrakcyjność przestrzeni publicznej. Odpowiednio urządzona przestrzeń publiczna, wyposażona w infrastrukturę, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mieszkańców. Minimalizuje ona wykluczenie, zmniejsza podziały społeczne, kształtuje postawy, chroni i pielęgnuje lokalną kulturę. Celem pracy jest zdiagnozowanie jakości przestrzeni publicznej miasta przy wykorzystaniu subiektywnej metody oceny uciążliwości akustycznej oraz próba weryfikacji hipotezy badawczej o negatywnym wpływie hałasu na funkcjonalność i atrakcyjność wybranych przestrzeni publicznych. Do badań wytypowano trzy rodzaje przestrzeni publicznych Kalisza. Dla osiągnięcia celu przeprowadzono subiektywną ocenę uciążliwości akustycznej przy wykorzystaniu metody wywiadu. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że badana przestrzeń nie jest przyjazna pod względem akustycznym, ale hałas nie jest odczuwalny przez użytkowników badanych przestrzeni – z powodu korzystania z niej w celach innych niż wypoczynkowe. Największym źródłem hałasu w wybranych lokalizacjach jest komunikacja samochodowa, która nie jest przeszkodą w kontaktach międzyludzkich, w przeciwieństwie do zakłóceń generowanych przez roboty drogowe lub remontowe.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-aca6a49c-5854-4f18-be1c-1121b7135fbc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.