PL EN


2016 | 52 | 1(207) | 127-138
Article title

Przeciwko depersonalizacji i nadmiernej standaryzacji procesu ewaluacji w nauce

Content
Title variants
EN
Against depersonalization and over-standardization of the evaluation process in science
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule autor bardzo krytycznie odnosi się do zjawiska nadmiernej standaryzacji ocen stosowanych w polskiej nauce. Zwłaszcza negatywnie ocenia bezkrytyczne posługiwanie się wskaźnikiem Journal Impact Facor (IF) z bazy WoS. Jego zdaniem takie wskaźniki jak: IF, Hirsch-h index, liczba cytowań powinny być stosowane tylko pomocniczo i bardzo ostrożnie. I pod tym względem zgadza się ze stanowiskiem DORA oraz EASE. Rzetelna ocena, to taka, która – przede wszystkim – odwołuje się do trybu peer review i wskaźników bibliometrycznych, ale stosowanych z dużą ostrożnością.
EN
In the article the author presents a very critical stance on over-standardisation of evaluation measures used in Polish science. His view concerning the indiscriminate application of the Journal Impact Factor (IF) from WoS database is particularly negative. In his opinion such indices as IF, Hirsch-h index, or the number of citations should be used only as a subsidiary measure in a very cautious way. Thus, he subscribes to the position represented by DORA and EASE. Reliable evaluation means, above all, resorting to such tools as peer review and bibliometric indices, although they should still be used with due care.
Year
Volume
52
Issue
Pages
127-138
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Adler R., Ewing J., Taylor P., 2008, Citation statistics. A report from the International Mathematical Union, www.mathunion.org/publications/report/citationstatistics0, dostęp: 16.11.2015.
 • Antonowicz D., Brzeziński J., 2013, Doświadczenia parametryzacji jednostek naukowych z obszaru nauk humanistycznych i społecznych 2013 – z myślą o parametryzacji 2017, „Nauka” 4: 51–85.
 • DORA, 2012, San Francisco Declaration on Research Assessment. Putting science into the assessment of research, http://www.ascb.org/fi les/SFDeclarationFINAL.pdf, dostęp: 16.11.2015.
 • EASE, 2012, Oświadczenie Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych European Association of Science Editors – EASE, w sprawie niewłaściwego stosowania wskaźników oddziaływania IF – impact factors, „Nowotwory. Journal of Oncology” 62.2: 139–140.
 • Edytorial, 2005, Not so deep impact, “Nature” 435: 1003–1004.
 • FNP, 2014, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej: Oświadczenie władz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, www.fnp.org.pl/assets/O%C5%9Bwiadczenie-Rady-i-Zarz%C4%85du-FNP.pdf, dostęp: 16.11.2015.
 • Parnas D.L., 2007, Stop the numbers game, „Communications of the ACM”, 50.11: 19–21. ce.sharif.edu/~ghodsi/PaP/stop_the_number_game.pdf, dostęp: 16.11.2015.
 • Rossner M., Van Epps H., Hill E., 2008, Irreproducible results: A response to Thomson Scientific, „J. Cell Biol.” 180: 254–255.
 • Rossner M., Van Epps H., Hill E., 2007, Show me the data, „J. Cell Biol.” 179: 1091–1092.
 • Seglen P.O., 1997, Why the impact factor of journals should not be used for evaluating research, „BMJ” 314: 498–502.
 • The PLoS Medicine Editors, 2006, The impact factor game, „PLoS Med” 3.6: e291.
 • Towpik E., 2013, Deklaracja z San Francisco nt. Oceny Badań Naukowych DORA: czy to początek końca dotychczasowej metody oceny parametrycznej?, „Nowotwory. Journal of Oncology”, 63.6: 501–504.
 • Towpik E., 2015, IF-mania: Journal Impact Factor nie jest właściwym wskaźnikiem oceniania wyników badań naukowych, indywidualnych uczonych ani ośrodków badawczych, „Nowotwory. Journal of Oncology”, 65.6: 465–475.
 • Vanclay J.K., 2012, Impact Factor: Outdated artefact or stepping-stone to journal certification, “Scientometric”, 92: 211–238.
 • Wróblewski A.K., 2014, Listy do Redakcji PAUzy Akademickiej, „PAUza Akademicka” 249: 2.
 • Zakrzewski J., 2012, O reformie nauki, „PAUza Akademicka”, 154: 2–3.
 • Żylicz M., 2008, Wypowiedź w dyskusji o polskich czasopismach naukowych, „PAUza Akademicka” 14: 3.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-acaabe2a-42c8-4f58-934c-bea497e15337
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.