PL EN


2003 | 5 | 9-30
Article title

Transformacja własnościowa działalności przemysłowej w Polsce według województw

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Opracowanie zawiera podsumowanie badań prowadzonych przez autora w IGiPZPAN w ramach tematu A.2.5. “Przestrzenne aspekty transformacji przemysłu w Polsce w dekadzie lat 1988–1998”. Główną uwagę skupiono w badaniach na analizie przekształceń własnościowych działalności przemysłowej w skali krajowej i w poszczególnych województwach, a zwłaszcza procesu prywatyzacji, ponieważ efekty tego procesu warunkują transformację pozostałych rodzajów struktury przemysłu. Bez prywatyzacji większości działalności przemysłowej powrót do gospodarki rynkowej byłby niemożliwy. Należy podkreślić, że gospodarka rynkowa okazała się w praktyce XX w. bardziej efektywna ekonomicznie niż funkcjonująca do 1989 r. w byłym ZSRR i krajach Europy Środkowo-Wschodniej niewydolna i silnie zbiurokratyzowana gospodarka nakazowo-rozdzielcza.
Keywords
Contributors
 • PAN, Warszawa
References
 • Biskup J., 1997, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na koniec 1995 r. (według danych GUS i NBP), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, s. 81–102
 • Domański B., 1999, Structure, regional distribution and selected effects of foreign direct investment in Polish manufacturing in the 1990, Wirtschafts-geogr. Studien, Wien, s. 71–88
 • Durka B. red., Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa, z lat 1990 i 1998
 • Lista 500 w r. 1998, “Rzeczpospolita” z 6 V 1999
 • Materiały PAIZ (Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych) z lat 1996–1998
 • Materiały Departamentu Pracy GUS z lat 1988–1991
 • Olesiński Z., Pac-Pomamacki R., 1998, Działalność dużych inwestorów zagranicznych w Polsce, [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 96–115
 • Pracujący w gospodarce narodowej, GUS, Warszawa, z lat 1995–1999
 • Ranking 500 największych polskich firm prywatnych sektora produkcji, “Home and Market” z maja 1999 r., s. 86–116
 • Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa, z lat 1989–1999
 • Rocznik Statystyczny Przemysłu, GUS, Warszawa, z lat 1989–1999
 • Roczniki Statystyczne województw, GUS, Warszawa, z lat 1989–1999
 • Slenczek M., 1997, Pochodzenie i wielkość inwestycji zagranicznych w Polsce w latach 1989–1996, “Czas. Geogr.” vol 68, nr 3–4, s. 373–382
 • Zagoździńska J., 1998, Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 1993–1996 (wg danych GUS), [w:] Inwestycje zagraniczne w Polsce, IKiCHZ, Warszawa 1998, s. 63–95
 • Zatrudnienie w gospodarce narodowej z lat 1989–1999, GUS, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-acb3cf6a-a290-417f-a2f2-8fc39e0a62c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.