Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 207-218

Article title

Dwa kodeksy karne 1932. W osiemdziesiątą rocznicę.

Authors

Content

Title variants

EN
80th anniversary of two penal codes.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W rezultacie trwających ponad 120 lat rozbiorów, po pierwszej wojnie światowej na terytorium Polski obowiązywało pięć różnych systemów prawnych. Gdy tylko Polska uzyskała niepodległość, podjęte zostały prace nad nowym systemem prawnym. Utworzona została specjalna instytucja nazwana Komisją Kodyfikacyjną. Opracowała ona projekt powszechnego kodeksu karnego materialnego, który został wprowadzony w życie rozporządzeniem prezydenta z 1932 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych przygotowało z kolei odrębny projekt wojskowego kodeksu karnego, który podpisany został przez prezydenta w tym samym 1932 r. Oba te kodeksy stanowiły znakomite osiągnięcie naukowe i spełniały najwyższe standardy. Wśród najwybitniejszych naukowców, którzy brali udział w ich przygotowaniu, znaleźli się Juliusz Makarewicz i Wacław Makowski.
EN
As the result of partitions of Poland for over 120 years, after the World War I, there were five different legal system. Once Poland regained its independence, the works on new legal system were initiated. A dedicated authority called Codification Commission, was set up. This Commission prepared a draft of Penal Code, which was enacted by the President in 1932. The Ministry of Military Affairs prepared separate Penal Code. Both Codes were enacted in 1932 and both represent excellent scientific achievements and highest possibly standards. The most prominent authors and outstanding scientists were Juliusz Makarewicz and Wacław Makowski.

Year

Volume

12

Pages

207-218

Physical description

Contributors

 • Wyższa Szkoła Humanitas

References

 • Bereza A.,Sąd Najwyższy w latach 1945-1962. Organizacja i działalność, Warszawa 2012.
 • Darmorost-Sierocińska E.,Kodyfikacja prawa karnego w 1932 roku a kształtowanie się polskiej myśli prawniczej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2010.
 • Górnicki L.,Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939, Wrocław 2000.
 • Grodziski S.,Komisja Kodyfikacyjna Rzeczypospolitej Polskiej. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1981, z. 1.
 • Grodziski S.,Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego (1919-1947), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, z. 1-4.
 • Grodziski S.,W osiemdziesięciolecie Komisji Kodyfikacyjnej (geneza i struktura), [w:] Tworzenie prawa w Polsce. Tradycja i współczesność. „Studia i Materiały”, t. 12, Warszawa 2000.
 • Koredczuk J.,Wpływ nurtu socjologicznego na kształt polskiego prawa karnego procesowego w okresie międzywojennym (Les classiques modernes), Wrocław 2007.
 • Lityński A.,Pół wieku kodyfikacji prawa w Polsce (1919-1969). Wybrane zagadnienia, Tychy 2001.
 • Lityński A.,Wydział Karny Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej. Dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego, Katowice 1991.
 • Materniak-Pawłowska M.,Ustrój sądownictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej, Poznań 2003.
 • Melezini M.,Punitywność wymiaru sprawiedliwości karnej w Polsce w XX wieku, Białystok 2003.
 • Mohyluk M.,Porządkowanie prawa w II Rzeczypospolitej: Komisja Kodyfikacyjna i Rada Prawnicza, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1999.
 • Mohyluk M.Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej, Białystok 2004.
 • Pasek A.,Kodeks karny z 1932 roku w opiniach autorów polskich, [w:] Studia historyczno prawne, red. A. Konieczny. Acta Univ. Wratisl. Nr 2620, Prawo 290.
 • Pasek A.,Z oryginalnych zagadnień kodyfikacji prawa karnego w Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Studia historycznoprawne. Tom dedykowany Prof. A. Koniecznemu, red. K. Orzechowski, 2004, Acta Univ. Wratisl. Nr 2616, Prawo 288.
 • Radwański Z.,Kształtowanie się polskiego systemu prawnego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, z. 1.
 • Rejman G.,Juliusz Makarewicz – polski uczony na przełomie XIX i XX wieku (1872-1955), w: Prawo karne w poglądach Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005.
 • Sójka-Zielińska K.,Z doświadczeń kodyfikacji prawa cywilnego w II Rzeczypospolitej, [w:] Tworzenie prawa w Polsce. Tradycja i współczesność. „Studia i Materiały”, t. 12, Warszawa 2000.
 • Sójka-Zielińska K.Organizacja prac nad kodyfikacją prawa cywilnego w Polsce międzywojennej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1975, z. 2
 • Szeleszczuk D.Juliusza Makarewicza wizja prawa karnego, [w:] Prawo karne w poglądach Juliusza Makarewicza, red. A. Grześkowiak, Lublin 2005.
 • Wąsowicz M.,Kara w polskiej myśli prawniczej w XIX wieku, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1987, z.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-acbedbc4-a69f-4e56-b494-a73972683353
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.