PL EN


2016 | 13 | 115-123
Article title

Social security as an instrument for creating populist attitudes

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Societal security is undoubtedly an instrument for creating populist attitudes. This is related primarily to the quality of different democratic mechanisms and their representations affecting the political system. However, in the largest extent the merge of societal security and populism are triggered by the political elite, and the recipients of their communication - the citizens. It is related to the belief, which is increasingly affecting the public that ‘the elite should do what people order them to’ (Markowski 2004: 14). Undoubtedly, this situation creates series of consequences related primarily to the lack of political and economic civic competences. On the other hand, it may contribute to the growth of citizens’ dissatisfaction with the government actions that results in the loss of the legitimacy.
Contributors
author
 • Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
 • Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
References
 • Dzwończyk, J. (2000). Populistyczne tendencje w społeczeństwie postsocjalistycznym (na przykładzie Polski). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Jagusiak, B. (2015). Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa. Warszawa: Difin.
 • Księżopolski, M. (1988). Systemy zabezpieczenia społecznego w krajach nordyckich. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Leszczyński, M. (2011). Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Warszawa: Difin.
 • Leszczyński, M. (2011). Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego. Ostrowiec Świętokrzyski-Kielce: Stowarzyszenie „Nauka Edukacja Rozwój”.
 • Markowski, R. (2004). Populizm a demokracja; ujęcia, dylematy, kontrowersje. [In:] Markowski, R. (ed.), Populizm a demokracja. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Markowski, R., Cześnik, M., Kotnarowski, M. (2015). Demokracja, gospodarka, polityka. Perspektywa polskiego wyborcy. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Monteskiusz (2003). O duchu praw. Kraków: Wyd. Antyk
 • Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Rosanvallon, P. (2011). Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 • Roszkowska, S. (2013). Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Sierpowska, I. (2015), Bezpieczeństwo socjalne jako dobro publiczne. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 16(3), 45-58.
 • Szacki, J. (2007). Wstęp. [In:] Y. Meny, Y. Surel (eds), Demokracja w obliczu populizmu. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Taggart, P. (1995). New Populist Parties in Western Europe. Western European Politics, 18(1), 34-51.
 • Taggart, P. (2010). Populizm, lud i rdzenna kraina. [In:] O. Wysocka (ed.), Populizm Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Taguieff, P-A. (2007). Le populisme et la science politique. [In:] J-P. Rioux (ed.). Les populismem. Paris: Perrin; za E. Nalewajko (2013). Między populistycznym a liberalnym. Style polityczne w Polsce po roku 1989. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Turska-Kawa, A. (2015). Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wiles, P. (2010). Populizm, lud i rdzenna kraina. [In:] O. Wysocka (ed.), Populizm. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-acd83ef9-718a-4b8a-b209-aa3849f0e201
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.