PL EN


2017 | 8 | 1 | 266-272
Article title

Nowe media jako narzędzie edukacji zdrowotnej i modelowania zachowań współczesnego społeczeństwa

Content
Title variants
EN
New Media as a Tool for Health Education and Behaviour Modelling in Modern Society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przybliża zagadnienie wykorzystania różnych kanałów i technik komunikacyjnych w edukacji zdrowotnej współczesnego społeczeństwa. Pokazuje walory i bariery edukacyjne tzw. nowych mediów, w tym m.in. mediów społecznościowych oraz kampanii społecznych. Zwraca uwagę na to, iż kształtowanie odpowiedniej postawy wobec zdrowia, choroby i profilaktyki wymaga dziś zastosowania atrakcyjnych środków komunikacji.
EN
The article describes the issues of using different channels and techniques of communication in health education in modern society. It also shows the educational advantages and barriers of so called new media, including social networking sites and social campaigns. The paper draws attention to the fact that modelling proper attitude towards health, diseases and preventive action require using attractive means of communication these days.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
266-272
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Człowieku, Pracownia Promocji Zdrowia, Polska
 • Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Wychowania Fizycznego, Katedra Nauk o Zdrowiu, Polska
References
 • Borowiec, A., Lignowska, I., Drygas, W. (2012). Attitudes Towards Healthy Lifestyle Promotion in Mass Media in the Polish Adult Population. Kardiologia Polska, 70 (10), 1030–1037.
 • Cupiał, M., Mastalerz-Migas, A. (2013). Mass media w promocji zdrowego stylu życia. Family Medicine & Primary Care Review, 15 (2), 83–84.
 • Czerw, A., Kościuk, K,. Augustynowicz, A. (2014). Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 10 (4), 41–54.
 • Kisilowska, M. (2014). Pacjenci Sieci – informacyjne kompetencje zdrowotne. Kultura Popularna, 3 (41), 92–101.
 • Koprowicz, A.E. (2012). Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodnio-pomorskim. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny, Poznań.
 • Korczyńska, M.R., Skonieczna, J., Kielan, A., Cieślak, I., Olejniczak, D. (2016). Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych. Journal of Education, Health and Sport, 6 (2), 267–274.
 • Kosicka, E., Lis, R. (2016). Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (17), 89–93.
 • Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. Teologia Praktyczna, 13, 123–137.
 • Ludwisiak, K., Polguj, M., Majos, A., Drygas, W. (2016). Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22 (2), 128–133.
 • Mazur, A., Radziewicz-Winnicki, I. (2013). Wpływ mediów na rozwój otyłości u dzieci. Pediatria Polska, 88, 1–5.
 • Nowak, P.F., Chalimoniuk-Nowak, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej. W: A. Wolska-Adamczyk (red.), Współczesne kierunki działań prozdrowotnych (s. 35–45). Warszawa: WSIiZ.
 • Borowiec, A., Lignowska, I., Drygas, W. (2012). Attitudes Towards Healthy Lifestyle Promotion in Mass Media in the Polish Adult Population. Kardiologia Polska, 70 (10), 1030–1037.
 • Cupiał, M., Mastalerz-Migas, A. (2013). Mass media w promocji zdrowego stylu życia. Family Medicine & Primary Care Review, 15 (2), 83–84.
 • Czerw, A., Kościuk, K,. Augustynowicz, A. (2014). Wiek i płeć jako zmienne różnicujące wpływ środków masowego przekazu na poglądy i zachowania zdrowotne – badania własne. Media – Kultura – Komunikacja Społeczna, 10 (4), 41–54.
 • Kisilowska, M. (2014). Pacjenci Sieci – informacyjne kompetencje zdrowotne. Kultura Popularna, 3 (41), 92–101.
 • Koprowicz, A.E. (2012). Wpływ mediów na profilaktykę raka piersi w województwie zachodnio-pomorskim. Rozprawa doktorska, Uniwersytet Medyczny, Poznań.
 • Korczyńska, M.R., Skonieczna, J., Kielan, A., Cieślak, I., Olejniczak, D. (2016). Edukacja zdrowotna w zakresie HIV/AIDS prowadzona przy pomocy portali społecznościowych. Journal of Education, Health and Sport, 6 (2), 267–274.
 • Kosicka, E., Lis, R. (2016). Komputerowe wspomaganie kształcenia z zakresu harmonogramowania produkcji. Edukacja – Technika – Informatyka, 3 (17), 89–93.
 • Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka. Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. Teologia Praktyczna, 13, 123–137.
 • Ludwisiak, K., Polguj, M., Majos, A., Drygas, W. (2016). Wpływ mediów na zachowania zdrowotne młodych osób dorosłych. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 22 (2), 128–133.
 • Mazur, A., Radziewicz-Winnicki, I. (2013). Wpływ mediów na rozwój otyłości u dzieci. Pediatria Polska, 88, 1–5.
 • Nowak, P.F., Chalimoniuk-Nowak, M. (2015). Potencjał mediów społecznościowych w edukacji zdrowotnej. W: A. Wolska-Adamczyk (red.), Współczesne kierunki działań prozdrowotnych (s. 35–45). Warszawa: WSIiZ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-acf0973b-be16-4c72-bb3a-78446711ee34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.