PL EN


2012 | 890 | 137-148
Article title

Rola kadry zarządzającej i pracowników w procesie transferu wiedzy na przykładzie organizacji województwa podkarpackiego

Title variants
EN
The Role of Managers and Employees in the Knowledge Transfer Process ‒ The Example of Podkarpackie Voivodship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The development of the knowledge-based economy throughout the world has brought about many consequences for organisations operating in Poland. The organisations with the greatest chance of success are those which sell innovative, knowledge-saturated products and services. Survival in the business world requires the sharing and spreading of knowledge; this is to say the transfer of knowledge, the importance of which grows with the number of people a company employs and customers it has. Creating knowledge in an organisation requires the participation of rank and file workers and lower staff, middle-ranking management and managerial staff. The quality of the knowledge they acquire and produce depends on their direct and everyday experiences. Based on a study carried out in the organisations of the Podkarpackie voivodship, the attitude of managerial staff and employees towards sharing knowledge has been evaluated.
Contributors
  • Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu, ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, Poland, beniuszkab@interia.pl
References
  • Fazlagić J. [2009], Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, Helion, Gliwice.
  • Jashapara A. [2006], Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa.
  • Mikuła B. [2006], Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A. [2007], Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa.
  • Nonaka I., Takeuchi H. [2000], Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
  • Paliszkiewicz J.O., Sobolak L. [2005], Transfer wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej, red. M. Adamowicz, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,
  • Purgał-Popiela J. [2004], Pomiar wiedzy w organizacji – problemy i wyzwania, Poltext, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad27270c-d69e-4c02-8c85-a7e32986465e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.