PL EN


2017 | 20 | 4 | 113-118
Article title

Z dziejów kultury literackiej i polskiego czasopiśmiennictwa czasów II wojny światowej (o monografii Krzysztofa Woźniakowskiego Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945).

Content
Title variants
EN
More on the history of literary culture and Polish press during World War II
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Z dziejów kultury literackiej i polskiego czasopiśmiennictwa czasów II wojny światowej (o monografii Krzysztofa Woźniakowskiego Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945). Wydawnictwo Scriptorium, Opole 2016, s. 443.
EN
A review of Krzysztof Woźniakowski Polskieczasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech1939–1945) [The press of the Polish refugeesin Hungary 1939–1945], Opole 2016
Keywords
PL
EN
review  
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
113-118
Physical description
Contributors
  • Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
References
  • K. Woźniakowski, Polskie czasopiśmiennictwo uchodźcze na Węgrzech 1939–1945, Wydawnictwo Scriptorium, Opole 2016, s. 443.
  • K. Woźniakowski, W kręgu jawnego piśmiennictwa polskiego Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945), Kraków 1997
  • K. Woźniakowski, Prasa, kultura, wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939–1945, Kraków 1999
  • K. Woźniakowski, Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939–1945), Kraków 2001
  • K. Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939–1945, Opole 2013
  • K. Woźniakowski, Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939–1945. Studia i szkice zebrane, Opole 2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/4401
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad2a39fe-e16f-4990-9cc6-2f8eeb42cbf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.