PL EN


2017 | 9(1) "Gli orizzonti dell’italianistica: tradizione, attualita e sfide di ricerca" | 84-93
Article title

Funzioni del tempo presente nella strategia narrativa

Content
Title variants
PL
Funkcje czasu teraźniejszego w strategii narracyjnej
Languages of publication
IT
Abstracts
IT
La scelta del tempo verbale adatto a una determinata situazione dipende dal rapporto tra il momento dell’avvenimento e quello dell’enunciazione. Se coincidono abbiamo a che fare con il tempo presente (Bertinetto). È necessario, però, ricordare che il presente è in grado di riferirsi agli eventi passati come accade spesso nei testi narrativi. Per capire lo scopo di questa scelta si sono analizzati diversi tipi di scrittura comprovanti che il presente nella narrativa può servire a sottolineare la posizione temporale del narratore (Il fu Mattia Pascal); a evidenziare un momento importante dal punto di vista dello svolgimento dell’azione (Se questo è un uomo); a costruire descrizioni (Vita) oppure far entrare il lettore nel vivo del racconto (Gli Italiani in Polonia nei secoli), dando l’impressione che egli sia un testimone diretto degli eventi raccontati.
PL
Wybór czasu gramatycznego w danej sytuacji zależy od relacji pomiędzy momentem wydarzenia a momentem wypowiedzi. W przypadku, gdy owe momenty są równoczesne, mamy do czynienia z czasem teraźniejszym (Bertinetto). Należy jednak pamiętać, że czas teraźniejszy ma zdolność opisywania wydarzeń przeszłych, wykorzystywaną często w tekstach narracyjnych. Pragnąć zbadać powody, dla jakich pisarze decydują się na użycie czasu teraźniejszego, poddaliśmy analizie różne typy tekstów, dowodzących, iż czas teraźniejszy, jako element strategii narracyjnej, może służyć do podkreślenia pozycji narratora (Il fu Mattia Pascal); zaakcentowania momentu kluczowego dla przebiegu akcji (Se questo è un uomo); konstruowania opisu (Vita) czy “wciągania” czytelnika w wir akcji (Gli Italiani in Polonia nei secoli), zapewniając mu wrażenie, jakoby sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Antelmi, D. 2012. Comunicazione e analisi del discorso, Torino.
 • Benveniste E. 1966. „Les relations de temps dans le verbe français”. Problemes de linguistique générale: 237–250.
 • Bertinetto, P. M. 1991. Il verbo, [in:] Grande grammatica italiana di consultazione, vol. 2, a c. di L. Renzi, G. Salvi & A. Cardinaletti, Bologna: 13–161.
 • Dardano M., Trifone P. 1995. Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna.
 • Genette G. 1972. Figures III, Paris.
 • Laskowski R. 1998. Kategorie morfologiczne – charakterystyka funkcjonalna, [in:] Gramatyka współczesnego języka polskiego: morfologia, a c. di R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel, Warszawa: 147–172.
 • Nagórko A. 2010. Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa.
 • Nowakowska, M. 2013. „Imperfektyw w użyciu nieokreślonym”. Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, a c. di W. Żarski, Wrocław: 121–136.
 • Nowakowska, M. 2015. “Osservazioni sulla traduzione italiana del passato imperfettivo polacco”. L’Italia e la cultura europea, a c. di A. Klimkiewicz, M. Malinowska, A. Paleta, M. Wrana, Firenze: 491–500.
 • Squartini, M. 2015. Il verbo, Roma.
 • Serianni L. 2015. Grammatica italiana, Torino.
 • Weinrich, H. 1973. Tempus: le funzione dei tempi nel testo, Bologna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad2aa5d4-5511-4925-b729-8396b57bbc8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.