PL EN


2019 | 22 | 95-105
Article title

Abúsírská nařízení krále Džedkarea a písaři královské kanceláře

Content
Title variants
EN
The Abusir decrees of King Djedkare and the scribes of the royal chancery
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
The Abusir papyrus archives are among the most important discoveries achieved by the Czech Institute of Egyptology FA CU during its six decades of exploration of the necropolis. A small part of these archives is comprised of royal decrees, issued mostly by King Djedkare in the late Fifth Dynasty, which granted access to offerings to named individuals. It is not entirely clear whether these offerings were intended for the cults of deceased officials or for the attendants of the pyramid complex and the king’s funerary cult. The long rule of King Djedkare allows us, however, to discuss the royal scribes who may have been involved in writing these documents in the royal chancery. The titles of Djedkare’s high dignitaries indicate a close connection to the king’s documents and decrees, but the individual scribes who wrote down his decisions can hardly be identified today
CS
Abúsírské papyrové archivy patří k nejvýznamnějším objevům Českého egyptologického ústavu FF UK učiněným během jeho šedesátiletého výzkumu tohoto pohřebiště. Malou část těchto archivů tvoří královské dekrety, z nichž většinu vydal král Džedkare v závěru 5. dynastie a jež zajišťovaly jmenovaným jednotlivcům přístup k obětinám. Není zcela zřejmé, zda byly tyto obětiny určeny pro zádušní kulty zemřelých hodnostářů, anebo pro zaměstnance pyramidového komplexu pečující o králův zádušní kult. Dlouhá Džedkareova vláda nám dává možnost prozkoumat doklady o královských písařích, kteří mohli být přítomni sepsání takových dokumentů v královské kanceláři. Tituly některých Džedkareových vysoce postavených hodnostářů naznačují jejich úzké spojení s vydáváním královských dokumentů a dekretů, avšak zjistit, který jednotlivý písař tato rozhodnutí zapsal, dnes možné není.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad2ab7f4-7d25-414c-a807-59d2643a6f88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.