Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 87-100

Article title

Kultura organizacyjna jako element wspierający realizację strategii przedsiębiorstwa

Content

Title variants

EN
Organizational culture as a supportive factor in implementation of corporate strategy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie podstawowych treści na temat kultury organizacyjnej i jej znaczenia we współczesnej organizacji. Artykuł przybliżyć ma kwestie socjokulturowego wymiaru organizacji, zależności kultury i strategii firmy oraz obszar zarządzania przez kulturę.
EN
This article’s goal is to present the basics of organizational culture and its meaning for contemporary organization. The aim is to present the sociocultural aspect of organization, the dependency between culture and strategy of the company as well as the domain managed by culture.

Year

Volume

222

Pages

87-100

Physical description

Contributors

References

 • Allaire Y., Firsirotu M.E. (2000), Myślenie strategiczne, WN PWN, Warszawa.
 • Aniszewska G., Gielnicka I. (1999), Firma to ja, firma to my. Poradnik kultury organizacyjnej firmy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 • Godlewski G., red. (1995), Wiedza o kulturze. Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kilmann R.H., Saxton M.J., Serpa R. (1985), Gaining Control of the Corporate Culture, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Kostera M., (1989), Kultura i kultura organizacyjna, „Przegląd Organizacji”, nr 8.
 • Masłyk-Musiał E. (1999), Społeczeństwo i organizacje. Socjologia organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Nowa Encyklopedia Powszechna (1996), tom III, WN PWN, Warszawa.
 • Penc J. (1994), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Perechuda K., red. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem w przyszłości. Koncepcje,modele, metody, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • Robbins S., DeCenzo D. (2002), Podstawy zarzadzania, PWE, Warszawa.
 • Serafin K. (1996), Człowiek w organizacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice.
 • Sikorski Cz. (2002), Kultura organizacyjna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Steinmann H., Schreyogg G. (1992), Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Stoner J., Wankel Ch. (1992), Kierowanie, PWE, Warszawa.
 • Strategor (2001), Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa, www.mostwanted.com.pl/ kultura_organizacji.html (dostęp: 27.06.2009).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad2e1a3a-3881-4ca8-a2bd-3e277074f54c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.