PL EN


2017 | 40 | 17-33
Article title

Ewangelia Marka przesłaniem o królestwie zrealizowanym

Content
Title variants
EN
The Gospel According to Mark as the Message of the Realised Kingdom of God
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Termin „królestwo” ma w Ewangeliach podwójne znaczenie: oznacza królestwo, które ma nadejść (w przyszłym eonie), oraz królestwo już obecne (w eonie teraźniejszym). W Ewangelii Marka to drugie znaczenie jest szczególnie podkreślone. Marek nie zamieszcza w swojej Ewangelii wiele przypowieści (znajdujących się w Ewangelii Mateusza), które mówią o królestwie przyszłym i termin „królestwo” odnosi przede wszystkim do teraźniejszości. W jego kazaniu w rozdziale czwartym paralelnym do kazania w przypowieściach w Mt 13 wszystkie przypowieści odnoszą się do królestwa już zrealizowanego, natomiast w Mt tylko cztery na siedem: o ziarnku gorczycy i zaczynie, o skarbie i perle. Marek częściej niż Mateusz używa terminu „ewangelia”. W tym wypadku jest pod wpływem Księgi Pocieszenia z Iz 40-55, gdzie termin ten występuje kilkakrotnie (w formie rzeczownikowej i czasownikowej). I właśnie w Księdze Pocieszenia przyjście Boga głoszone jako „dobra nowina” przedstawione jest w czasie teraźniejszym. Podkreślając królestwo zrealizowane Marek jest też pod wpływem listów św. Pawła. Jeśli św. Paweł pisze o królestwie to najczęściej o królestwie już obecnym. Dlaczego Marek czyni ze swojego dzieła przesłanie o królestwie, które już jest? Oprócz wyżej wymienionych powodów trzeba jeszcze dodać jeden: jest on prawdopodobnie przekonany, że przesłanie o królestwie zrealizowanym ułatwi jego przyjęcie przez pogan, do których dzieło swoje adresuje.
EN
Although the works of the evangelists about Jesus are all named “gospels”, each of them has a different literary genre: Matthew writes the history of the new Exodus, Luke writes the history of the messianic work of salvation, while Mark, who called his work “The Gospel of Jesus Christ, the Son of God” (Mk 1,1), writes the message of the coming and the inauguration of the kingdom of God. The theme of the inauguration of the kingdom is found by Mark in Matt. and the Book of Consolation in Is 40-55. The term “the kingdom” is found in the gospels in two significations: as the kingdom of the present era, and as the kingdom of the future era. The kingdom in this first signification is especially emphasized by Mark; he removed many texts about the future kingdom. Why? Probably he is under the influence of the Book of Consolation as well as of the letters of Saint Paul. He recognizes that centring on the kingdom which is present is more conductive to the reception of the gospel by the Gentiles. It is not the purpose of this article to present the synoptic problem, but it is worth commenting briefly on this theme. The differences between Matt. and Mark are usually explained by saying that Matthew took over the Gospel of Mark, but changed its composition and added many of his own texts to it. Many think that it is not possible that important texts of Matthew were removed by Mark and its beautiful composition changed by him. Biblical scholars try to explain the difference between Mt and Mk by the differences in their sources. These attempts at explanation do not lead to justified conclusions. The synoptic problem is the result of the editorial work of the evangelists; it is the result of differences with regard to the literary genre as well as to freedom in the use of the sources by the evangelists.
Year
Issue
40
Pages
17-33
Physical description
Contributors
 • Gdańskie Seminarium Duchowne
References
 • Ambrozic, A. M., St. Mark’s Concept of the Kingdom of God, Würzburg 1970.M.-É.
 • Boismard, Influences matthéennes sur l’ultime rédaction de l’évangile de Marc, w: red. M. Sabbe, L’évagile selon Marc. Tradition et redaction, Gembloux 1974, s. 93-101.
 • Howard, G., Stylistic inversion and synoptic tradition. „Journal of Biblical Literature” 97/3 (1978), s. 375-89.
 • Kowalczyk, A., Geneza Ewangelii Marka, Pelplin 2004.
 • Kowalczyk, A., Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii Mateusza, Pelplin 2004.
 • Longstaff, T. R., Evidence of Conflation in Mark? A Study in the Synoptic Problem, Missoula 1977.
 • Robinson, I. M., The Problem of History in Mark, London 1962.
 • Rolland, Ph., Les Premiers Évangiles. Un nouveau regard sur le probleme synoptique (LD 116) Paris 1984.
 • Scheck, R., Isaiah in the Gospel of Mark I-VIII, Vellejo 1994.
 • Schniewind, J., Das Evangelium nach Markus, München 1968.
 • Watts, R. E., Isaiah’s New Exodus in Marc, Grand Rapids, Baker 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad31e27b-10cb-41be-9506-bb12953e9bf1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.