PL EN


2016 | 2(2) | 31-43
Article title

Przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polsce

Content
Title variants
EN
Spatial diversity of crime rate in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono przestrzenne zróżnicowanie zagrożenia przestępczością w Polce. Do identyfikacji grup obszarów podobnych pod względem natężenia wybranych kategorii przestępstw wykorzystana została metoda Warda. Zobrazowano, jak zmieniała się struktura i dynamika przestępczości stwierdzonej w Polsce. Zwrócono uwagę na problemy związane z pomiarem zjawiska przestępczości oraz niektóre z czynników mogących wpływać na zmiany struktury i dynamiki przestępczości.
EN
The aim of the article is to analyze spatial variation, structure and dynamic of crime rate in Poland. There was presented changes in the structure and dynamic of crime rate in Poland. To identify groups of poviats similar in terms of the intensity of selected categories of crimes there was used Ward’s method. Special attention was paid to the problems associated with the measurement of crime.
Contributors
References
 • Bąk Iwona, Szczecińska Beata. 2015. „Statystyczna analiza przestępczości w województwach Polski”. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Oeconomica 323 (81) : 5-14.
 • Bąk Iwona. 2015. „Struktura i typologia przestrzenna przestępczości w Polsce”. Ekonometria 4 (50) : 43-61.
 • Becker Gary S. 1968. „Crime and Punishment: An Economic Approach”. Journal of Political Economy 76(2): 169-217.
 • Błachut Janina i in. 2001. Kryminologia. Gdańsk: Info Trade.
 • Błachut Janina. 2007. Problemy związane z pomiarem przestępczości. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Bułat Kamil i in. 2007. Kryminologia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Cohen Lawrence E., Felson Marcus. 1979. „Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach”. American Sociological Review 44(4): 588-608.
 • Czabański Jacek. 2011. Wartość ukradzionych i zrabowanych rzeczy w roku 2003 (na podstawie polskiej części ICVS ‘04/’05. W Stosowanie prawa: księga jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, 923-940. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer Business.
 • Hołyst Brunon. 2001. Kryminologia. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 • Kądziołka Kinga. 2014. Wpływ wybranych czynników na rozmiar przestępczości stwierdzonej w Polsce, W Problemy społeczno-ekonomiczne w relacjach międzynarodowych. Analiza
 • modelowa rozwoju regionów, 46-63. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 • Kądziołka Kinga. 2015. Determinanty przestępczości w Polsce. Aspekt ekonomiczno – społeczny w ujęciu modelowania ekonometrycznego, niepublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Kądziołka Kinga. 2015. “Anonymity in the Bitcoin Network”. Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia nr 3/2015, 28-38.
 • Kądziołka Kinga. 2015. „Przestrzenno-czasowa analiza nasilenia wypadków drogowych w Polsce”. Współczesna Gospodarka nr 4/2015, 123-134.
 • Kądziołka Kinga. 2015. “Przestrzenne zróżnicowanie, struktura i dynamika przestępczości w Polsce”, Przestrzeń, Ekonomia, Społeczeństwo nr 8/II/2015, 223-235.
 • Kądziołka Kinga. 2016. “Analysis of the crime rate in Poland in spatial and temporal terms”.
 • Central and Eastern European Journal of Management and Economics, Vol. 4, No. 1, 81-96.
 • Kądziołka Kinga. 2016. „Determinanty przestępczości w Polsce. Analiza zależności z wykorzystaniem drzew regresyjnych”. Ekonomia. Rynek, gospodarka, społeczeństwo nr 45, 53-81.
 • Kądziołka Kinga. 2016. „Przestrzenno-czasowa analiza zjawiska przestępczości w województwie śląskim”. Kwartalnik Prawo – Społeczeństwo – Ekonomia nr 1/2016, 81-95
 • Kiersztyn Anna. 2008. Czy bieda czyni złodzieja. Związki między bezrobociem, ubóstwem a przestępczością. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Kosiński Jerzy (red.). 2009. Przestępczość teleinformatyczna, Szczytno: WsPol.
 • Płatek Monika. 2006. Pojęcie przestępstwa we współczesnych badaniach kryminologicznych na przykładzie pracy Nilsa Christie – A suitable Amount of Crime. W Zagadnienia współczesnej polityki kryminalnej. Bielsko Biała: Wydawnictwo STO.
 • Stanisz Andrzej. 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
 • Wierzbicka Anna, Żółtaszek Agata. 2015. „Analiza bezpieczeństwa publicznego w krajach europejskich”. Wiadomości statystyczne 8 (651) : 66-80.
 • Wujastyk Anna. 2011. Przestępstwa tzw. oszustw kredytowych w ustawie oraz praktyce prokuratorskiej i sądowej. Warszawa: LEX.
 • Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych): http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad37822e-a234-4d57-95f0-c199ce85f796
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.