PL EN


2013 | 13 | 125-138
Article title

Poszukiwanie wartości w cywilizacji naukowo-technicznej

Authors
Content
Title variants
RU
Поиск ценностей в научно-технической цивилизации
EN
Searching for the Values in the Scientific and Technical Civilization
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Западная цивилизация находится в аксиологическом кризисе. Он выражается в том, что гуманитарным ценностями придается второстепенное значение, а главное место занимают поведенческие реакции и технический прогресс. Социальное неравенство не вызывает протестной реакции, а «ма-териальные ценности» принимаются. Автор утверждает, что на перифериях кризиса формулируется «новая духовность». Ее сторонники исповедуют недогматичные, холистические и экологические позиции. Это движение дает надежды на преодоление опасности аксиологического кризиса и образования культуры, которая обращается к так называемым высшим ценностям.
EN
The western civilization experiences axiological crisis. It is expressed in the marginalization of humanistic values, in emphasizing behavioral attitudes and dominance of engineering thought. Growing social inequalities are not expressed in the rebellion, but in the acceptance of “the material values”. The author also argues that on the periphery of the crisis “a new spirituality” is formed. Its supporters prefer anti-dogmatic, holistic and ecological attitudes. This trend creates hope to overcome the dangers of the axiological crisis and formation a culture to refer to the so-called higher values.
Contributors
author
 • Politechnika Wrocławska
References
 • Bańka J. 1980. Filozofia techniki. Człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Katowice: Wyd. UŚ.
 • Borkowski R. (red.) 2001. Konflikty współczesnego świata. Kraków: Wyd. AGH.
 • Ciupka S. 2010. Duchowość pogranicza – nowa wolność religijna. W Elan vital v priestore medzigeneracnych vztahov, B. Balogová (red.). Prešov: PU.
 • Czerny J. 2011. „Kontrasty aksjologiczne współczesnej cywilizacji”. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy 18.
 • Hall D. 2008. Duchowość uprzedmiotawiająca jako trzecia opcja. Spojrzenie z polskiej perspektywy. W Nowa duchowość w społeczeństwach monokulturowych i pluralistycznych, K. Leszczyńska, Z. Pasek (red.). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 • Hildebrand D. von. 1985. Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga – człowieka¸ tłum. J. Koźbiał. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów.
 • Ingarden R. 1987. Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Joas H. 2009. Powstawanie wartości, tłum. M. Kaczmarczyk. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Majewska Z. 2010. Problemy doświadczenia i istnienia wartości. W kręgu myśli Edmunda Husserla i Romana Ingardena. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Micklethwait J., A. Wooldridge. 2003. Czas przyszły doskonały. Wyzwania i ukryte obietnice globalizacji, tłum. A. Unterschuetz. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Postman N. 2004. Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba. Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA.
 • Redfield J. 2007. Niebiańska wizja. Życie w nowej duchowej świadomości, przekł. D. Chojnacka. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Skowroński A. 2006. „Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego”. Problemy ekorozwoju” 1 (2) : 47–57.
 • Sztompka P. 2009. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wyd. Znak.
 • Zohar D., I. Marshall. 2001. Inteligencja duchowa. Najwyższa z inteligencji, przekł. P. Turski, Rebis. Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad3cb760-8a3e-4248-88fc-f573d653408a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.