Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 4-16

Article title

Handel międzynarodowy towarami zielonymi

Content

Title variants

EN
International Trade in Green Goods

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono rozwój i kształtowanie się handlu międzynarodowego towarami związanymi z ochroną środowiska (towarami zielonymi), ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, w tym Polski. Pod pojęciem towarów zielonych rozumie się grupę 54 towarów (na poziomie sześciocyfrowym kla-syfikacji HS), zdefiniowaną na konferencji Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w sierpniu 2012 r. Analiza obejmuje lata 2010-2014, a dane handlowe pochodzą z bazy danych Comtrade. Badanie wykazało, że największymi eksporterami zielonych towarów na świecie są Unia Europejska, Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia i Korea Południowa. Wśród państw UE najwięcej eksportują Niemcy, a także Włochy, Wielka Brytania, Francja, Holandia i Dania. Polska pod względem wielkości sprzedaży zagranicznej towa-rów zielonych w 2014 r. znalazła się na trzynastym miejscu wśród państw UE, z udziałem około 2%.
EN
In the article, the development of the international trade in environmental goods is presented. The special attention is paid to the European Union, including Poland. The environmental goods are defined by a list of 54 six-digit trade codes of the HS classification, which was created during the Asia-Pacific Economic Coop-eration Conference in August 2012. The analysis covers the years 2010-2014. Trade data come from the Comtrade database. The research findings show that the European Union, China, the United States, Japan, and South Korea export most environmental goods in the world. Germany, Italy, Great Britain, France, the Netherlands, and Denmark are the largest exporters in the EU. In 2014, Poland’s share in the EU environ-mental exports amounted to about 2% and Poland occupied the 13th place among the EU countries.

Year

Issue

6

Pages

4-16

Physical description

Dates

published
2015-11-2015-12

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad3eb7db-811c-40fa-9baf-5a7177f70037
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.