PL EN


2019 | 7 | 195-210
Article title

Wpływ wiedzy o orędziu fatimskim na nauczanie prymasa Augusta Hlonda

Content
Title variants
EN
The influence of knowledge about the Fatima message the teaching of Primate August Hlond
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
„Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję” – to duchowy testament pozostawiony przez prymasa Polski kard. Augusta Hlonda. W niniejszym artykule zostało poddane analizie jego nauczanie w odniesieniu do objawień w Fatmie w 1917 r. Ukazano wspólne elementy treści objawień i wypowiedzi A. Hlonda. Porównano Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi dokonany przez papieża Piusa XII z tym dokonanym przez Augusta Hlonda na Jasnej Górze. Przedstawiono także tezę mówiącą o tożsamych z fatimskimi orędziami wizjach św. Jana Bosko.
EN
“Victory will come through Mary” – this is a spiritual testament, left by the Primate of Poland, Cardinal August Hlond. This article analyzes his teaching in relation to the apparitions in Fatima in 1917. Common elements of the content of the apparitions and statements of A. Hlond were presented. The Act of the consecration of the world to the Immaculate Heart of Mary, made by Pope Pius XII, was compared with that of August Hlond at Jasna Gora (Jasna Góra). There is also a thesis about the visions of Saints who are identical with the Fatima messages of Jan Bosko.
Year
Volume
7
Pages
195-210
Physical description
References
 • „Akt poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi, Jasna Góra, 8 września 1946”. Dostęp 5.06.2019. http://www.sekretariatfatimski.pl/teologia-fatimy/163-powicenie-narodu-polskiego-1946.
 • „Akt poświęcenia się Narodu Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Jasna Góra, dnia 8 września 1946”. Dostęp 5.06.2019. http://patrimonium.chrystusowcy.pl/kandydaci-na-oltarze/sluga-bozy-kard-august-hlond/dziela/1945-1948/_1126?print=2.
 • „Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przez papieża Piusa XII, 31 października 1942”. Dostęp 5.06.2019. http://www.sekretariatfatimski.pl/teologia-fatimy/190-akt-powicenia-wiata-niepokalanemu-sercu-maryi-przez-piusa-xii-w-1942-r.
 • BPJG. „Prymas Wyszyński ukochał tytuł Maryi Matki Kościoła”. Dostęp 5.06.2019. http://czestochowskie24.pl/kosciol/prymas-wyszynski-ukochal-tytul-maryi-matki-kosciola.
 • Drozdek, Mirosław. Orędzie fatimskie na polskiej ziemi. Warszawa: Fons Omnis, 2003.
 • Hadalski, Jan. „Pogromczyni mocy piekielnych”. Dostęp 3.06.2019. http://www.msza.tchr.org/artykul-4977.html.
 • Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia. „Milenijny Akt Oddania Polski Matce Bożej”. Dostęp 5.06.2019. http://centrumzawierzenia.jasnagora.pl/2015/05/milenijny-akt-oddania-narodu-polskiego-marce-najswietszej.
 • Kondor, Ludwik, oprac. Wspomnienia Siostry Łucji z Fatimy. Fatima: Secetariado dos Pastorinhos, 2003.
 • „Letter Send to the Holy Father. Document”. W: Antonio Maria Martins, Robert Joseph Fox, Documents on Fatima and the Memoirs of Sister Lucia, 347–348. Alexanderia: Fatima Family Apostolate, 1992.
 • Liechtenstein, Adelcheid. Frank Duff. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1992.
 • López-Ortiz, Americo Pablo. The Blessed Virgin Mary in Today’s Church. Mayaguez: World Apostolate of Fatima, 2012.
 • Martins, Antonio Maria. Fatima Way of Peace. Devon: Augustine Publishing Company, 1985.
 • Necel, Wojciech, oprac. Kardynał August Hlond Prymas Polski. Współcześni wspominają Sługę Bożego kard. Augusta Hlonda. Poznań: Hlondianum, 1993.
 • Nykiel, Marzena. „«Zmartwychwstaniesz i szczęśliwa żyć będziesz, najdroższa Polsko». Niech te życzenia Prymasa Hlonda wybrzmią na nowo w roku Jubileuszu. Błogosławionych Świąt!”. Dostęp 4.06.2019. https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/286555-zmartwychwstaniesz-i-szczesliwa-zyc-bedziesz-najdrozsza-polsko-niech-te-zyczenia-prymasa-hlonda-wybrzmia-na-nowo-w-roku-jubileuszu-blogoslawionych-swiat.
 • Pamiątka poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny. Kraków, 1946.
 • „Proroctwa o Polsce. Kard. August Hlond. Polska”. Dostęp 3.06.2019. https://www.proroctwo.com.pl/pl/proroctwa/kard-august-hlond.
 • „Prymas Hlond – Codziennie, we wszystkich kościołach ma być odmawiany różaniec za Ojczyznę”. Dostęp 4.06.2019. http://solidarni2010.pl/1718-prymas-hlond---codziennie-we-wszystkich-kosciolach-ma-byc-odmawiany-rozaniec-za-ojczyzne.html?PHPSESSID=7f365d875824272ab708d702783f8437.
 • Ryszka, Czesław. „Spełniają się «proroctwa» kard. Hlonda”. Dostęp 5.06.2019. https://www.niedziela.pl/artykul/137281/nd/Spelniaja-sie-„proroctwa”-kard-Hlonda.
 • Siostra Łucja. Przesłanie z Fatimy. Jak postrzegam przesłanie przez pryzmat czasów i wydarzeń. Fatima: Zakon Karmelitanek w Coimbrze, Sekretariat Pastuszków, 2006.
 • „Sługa Boży – Kard. August Hlond – (1881–1948)”. Dostęp 4.06.2019. http://www.traditia.fora.pl/katechizm-nauka-katolicka,15/kard-august-hlond-1881-1948,2099.html.
 • Sorkowicz, Rafał J. „Polacy! Podnieście się!…”. Dostęp 4.06.2019. http://sorkovitz.blogspot.com/2011/11/polacy-podniescie-sie.html.
 • Sorkowicz, Rafał J. „Z dzienników Prymasa Hlonda”. Dostęp 4.06.2019. http://sosnowiecfakty.pl/news.php?readmore=11594.
 • Stasiak, Danuta. „Znaczenie Maryi w polskim Kościele a prymasostwo kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Warszawskie Studia Pastoralne 1, 34 (2017): 117–139.
 • „Testament Ojca Świętego Jana Pawła II”. Dostęp 7.06.2019. https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/inne/testament_jp2_20050407.html.
 • Tindal-Robertson, Timothy, Wincenty Łaszewski. Fatima, Kościół i Trzecie Tysiąclecie. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 1999.
 • „Wspólnoty Nieustającego Różańca Świętego”. Dostęp 5.06.2019. http://parafialikusy-wiadomosci.blogspot.com/2012/01/wspolnoty-nieustajacego-rozanca.html.
 • Wyszyński, Stefan Kardynał – Prymas Tysiąclecia. „Tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego”. Dostęp 5.06.2019. http://www.wyszynski.psur.pl/sluby.php.
 • Wyszyński, Stefan. Wszystko postawiłem na Maryję. Paris: Éditions du dialogue. Société d’éditions internationales, 1980.
 • Zimniak, Stanisław. „«Zwycięstwo Maryi». Próba zdefiniowania znaczenia «proroctwa» Augusta Kard. Hlonda o zwycięstwie Maryi w kontekście posługi apostolskiej Prymasa Tysiąclecia Stefana Kard. Wyszyńskiego”. Seminare 24 (2007): 157–176.
 • Życiński, Wojciech. „Maryjny wymiar duszpasterskiej posługi sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda”. Seminare 23 (2006): 97–107.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad427cff-5787-4980-8283-3037fc375657
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.