PL EN


Journal
2009 | 20 | 94-106
Article title

Sprawiedliwość i prawo w świetle dekonstrukcji

Content
Title variants
EN
Justice and law in the light of deconstruction
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proponowany przez Derridę projekt filozoficzny, określany mianem „dekonstrukcji”, spotykał się z zarzutami, wysuwanymi na polu etyki – nieprzydatności dla rozważań o moralności, relatywizmu bądź nihilizmu. Jednym z tekstów, które z tymi zarzutami podejmują polemikę, jest Force of Law (nietłumaczony dotąd na język polski). Derrida, kontynuując rozwijaną już wcześniej przez siebie filozofię inności, inspirowaną Emmanuelem Levinasem, przedstawia dekonstrukcję jako strategię filozoficzną, która "działa w imię sprawiedliwości", będąc zarazem warunkowaną przez istnienie prawa jako obiektu, który z samej swej istoty podlega dekonstrukcyjnemu odczytywaniu. Pisząc o dekonstrukcji w związku ze sprawiedliwością i prawem, Derrida zarazem ją stosuje - dekonstruując opozycję sprawiedliwość/prawo oraz samo pojęcie prawa.
EN
In the area of ethics the philosophical project proposed by Derrida, denoted by the term “deconstruction”, has been criticized as being useless for considerations about morality or as leading to relativism or nihilism. One of the texts that take up these objections is the Force of Law. Derrida, continuing the philosophy of otherness inspired by Emmanuel Levinas and already developed by him earlier, presents deconstruction as a philosophical strategy that acts in the name of justice but at the same time is conditioned by the existence of law as something that by its very nature is subject to a deconstructionist reading. Writing about deconstruction in connection with justice and law, Derrida makes use of it – deconstructing the opposition between justice and law and the very concept of law.
Keywords
Journal
Year
Issue
20
Pages
94-106
Physical description
Contributors
References
  • Burzyńska [1992] – A. Burzyńska, Dekonstrukcja: próba krytycznego bilansu [w:] Po strukturalizmie. Współczesne badania teoretycznoliterackie, red. R. Nycz, „Wiedza o kulturze”, Wrocław 1992, s. 47-65.
  • Burzyńska [2001] – A. Burzyńska, Dekonstrukcja i interpretacja, Universitas, Kraków 2001.
  • Caputo [2000] – Deconstruction in a Nutshell. A Conversation with Jacques Derrida, ed. with a commentary by J. D. Caputo, Fordham University Press, New York 1997.
  • Culler [2000] – J. Culler, Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań naukowych, przeł. M. B. Fedewicz [w:] Dekonstrukcja w badaniach literackich, red. R. Nycz, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000, s. 321-386.
  • Derrida [2002] – J. Derrida, Force of Law. The “Mystical Foundation of Authority”, transl. by M. Quaintance [w:] idem, Acts of Religion, ed. by G. Anidjar, Routledge, New York and London 2002, s. 230-298.
  • Markowski [2003] – M. P. Markowski, Efekt inskrypcji. Jacques Derrida i literatura, Wyd. Homini, Kraków 2003.
  • Markowski [2006] – M. P. Markowski, Dekonstrukcja [w:] A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku, Znak, Kraków 2006, s. 359-388.
  • Newman [2001] – S. Newman, Derrida’s Deconstruction of Authority, „Philosophy & Social Criticism”, vol. 27, no 3, 2001, s. 1-20.
  • Norris [2006] – Ch. Norris, Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, przeł. A. Przybysławski, Universitas, Kraków 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad42b251-3d61-46c2-a610-69e0796206e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.