PL EN


2013 | 2(12) | 163-175
Article title

Najnowsze bułgarskie przekłady Czesława Miłosza

Authors
Content
Title variants
EN
New Bulgarian Translations of Czesław Miłosz's Works
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Significant for the history of the reception of the Polish poet in Bulgaria are the book published in the Czesław Miłosz year: It (translated by Silvia Borisova and Kamen Rikev). The volume It is discussed from the point of view of the faithfulness of the translation of the poet’s specific philosophical interests. The translation of Native Realm is also of significance to the Bulgarian perception of Miłosz. The artistic value of the translation (Родната Европа, 2012) done by Margreta Grigorova and Mira Kostova is considered with reference to the various meanings of the notion of what it means to be European.
Contributors
 • Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia, Bułgaria; Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Polska, sofiakb2000@yahoo.com
References
 • Dostojewski F., 2003, Bobek, w: Dostojewski F., Opowieści fantastyczne, przeł. Leśniewska M., Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Grigorowa M., 2012, Miłosz – łowca rzeczywistości. „Kochaj dzikiego łabędzia” (Милош – ловецът на действителност. „Обичай дивия лебед”), „Литературен вестник”, nr 17–18.
 • Heidegger M., 1977, List o humanizmie”, przeł. Tischner J., w: Heidegger M., Budować, mieszkać, myśleć, przeł. Michalski K. i in., Warszawa: Czytelnik.
 • Herbert Z., 2008, Struna, w: Herbert Z., Wiersze zebrane, Kraków: Wydawnictwo a5.
 • Hrabal B., 2002, Kim jestem, przeł. Jagodziński A.S., w: Hrabal, Kundera, Havel… Antologia czeskiego eseju, oprac. Baluch J., Kraków: Universitas.
 • Jankowicz G., Kałuża A., red., 2011, Rodzinna Europa. Pięć minut później, Kraków: korporacja Ha!art.
 • Kochanowski J., 1988, Tren XI, w: Kochanowski J., Poezje, Warszawa: Czytelnik.
 • Kundera M., 1984, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, „Zeszyty Literackie”, nr 5.
 • Kunisz K., 2012, Tożsamość religijna Czesława Miłosza i jego gnostyckie inspiracje, „Logos i Ethos”, nr 2 (33).
 • Markowski M.P., 2010, Inne światy, inne języki, „Tygodnik Powszechny”, http://tygodnik .onet.pl/33,0,47152,artykul.html [dostęp: 24.07.2011].
 • Mickiewicz A., 1998, Oda do młodości, w: Mickiewicz A., Dzieła, tom. I: Wiersze, Warszawa: Czytelnik.
 • Miłosz C., 1990, Rok myśliwego, Paryż: Instytut Literacki, S.A.R.L.
 • Miłosz C., 2011, Wiersze wszystkie, Kraków: Znak.
 • Mutafczijewa W., 1976, Sprawa sułtana Dżema, przeł. Kalita H., Warszawa: Czytelnik.
 • Rimbaud A., 1993, Listy Jasnowidza (Do Jerzego Izambara), przeł. Hartwig J. i Międzyrzecki A., w: Rimbaud A., Wiersze. Sezon w piekle. Iluminacje. Listy, wybór i oprac. Międzyrzecki A., Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 • Sikora A., 1999, Kant: świat myśli i świat czynu, w: Sikora A., Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią, Warszawa: Open.
 • Tischner J., 2007, Rozum poszukuje siebie, w: Tischner J., Ksiądz na manowcach, Kraków: Znak.
 • Tomalak B., 2013, Transpersonalna analiza nieświadomości na przykładzie symboli „przejścia” w późnych wierszach Czesława Miłosza, „Świat i Słowo”.
 • Van Heuckelom K., 2004, „Patrzeć w promień od ziemi odbity”: wizualność w poezji Czesława Miłosza, Warszawa: PAN.
 • Žižek S., 2008, Lacan. Przewodnik krytyki politycznej, t. III, Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej.
 • Рикев К., 2011, В късната стихосбирка „ТО”…, „Литературен вестник”, nr 13–14.
 • Рикев К., 2011, Що е „ТO”?, „Култура”, nr 33 (2651).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad50855f-1706-4914-a078-08399ed7b98a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.