PL EN


2016 | 20 | 53-62
Article title

Culture: Two Theses and Deathworks

Authors
Title variants
PL
Kultura: dwie tezy i dzieła śmierci
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Ten krótki esej ma na celu nieco rozluźnić nadmiernie jednolitą koncepcję kultury, by otworzyć się na myślenie o kulturze jako złożonej refleksji nad niejednoznaczną sytuacją człowieka. Podążając za Pascalem, tę ambiwalencję określić można przez nasze usytuowanie pomiędzy aniołami i zwierzętami. Kultura zwraca się w kierunku aniołów i jest dążeniem do czegoś innego niż materialność naszej zwierzęcej egzystencji. Przede wszystkim kultura jest metafizyczna, gdy oferuje znaczenie. Po drugie, kultura jest nadmiarem, ponieważ jest praktyką czegoś innego. Dziś jednak te aspekty kultury są kwestionowane przez brak wyboru okoliczności społecznych, w których odbywa się produkcja kulturalna oraz jej odbiór. Gdzie zatem jesteśmy, jeśli nie możemy już dłużej zakładać istnienia tego, co metafizyczne i nadmierne?
Keywords
Year
Volume
20
Pages
53-62
Physical description
Contributors
author
  • Thesis Eleven Centre for Cultural Sociology, LaTrobe University
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad5eb29e-693a-4933-8929-217b071b7c9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.