PL EN


2013 | 2 | 5 | 197-207
Article title

Ochrona ubezpieczeniowa mikro i małych przedsiębiorstw działających na terenie Szczecina w świetle badań

Authors
Content
Title variants
EN
Insurance coverage of micro and small sized enterprises from Szczecin on the basis of empirical research
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę analizy ochrony ubezpieczeniowej mikro- i małych przedsiębiorstw ze Szczecina. Najpierw zaprezentowano pojęcie i znaczenie ochrony ubezpieczeniowej dla mikro- i małych przedsiębiorstw. Kolejnym krokiem było przedstawienie założeń przeprowadzonego badania empiryczne-go. Następnie zarysowano ogólną charakterystykę badanej zbiorowości. W ko-lejnym etapie podjęto próbę oceny poziomu posiadanej ochrony ubezpiecze-niowej wśród badanej zbiorowości.
Year
Volume
2
Issue
5
Pages
197-207
Physical description
Contributors
author
 • Mgr, Katedra Finansów Przedsiębiorstwa, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, dariusz.pauch@wzieu.pl
References
 • 1. Bednarczyk T.H. (2007), Sektor ubezpieczeń jako stymulator wzrostu gospodarczego, w: Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Karpuś P., Węcławski J. (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • 2. Bera A. (2008), Bariery ograniczające powszechne wykorzystanie ochrony ubezpieczeniowej w działalności mikro- i małych przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro- i małych przedsiębiorstw, Bielawska A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 3. Bernard R. (red.) (2006), Managment – Konzepte für kleine und mittlere Unternehmen, Springer, Berlin.
 • 4. Hadyniak B. (2000), Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze, w: Podstawy ubezpieczeń, t. I, Mechanizmy i funkcje, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa.
 • 5. Jęksa Z. (2001), Odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczycieli, „Prawo. Ubezpieczenia. Reasekuracja” nr 12.
 • 6. Mikulska A. (2009), Świadomość ubezpieczeniowa przedsiębiorców sektora MSP. Wyniki badań praktyk ubezpieczeniowych, „Wiadomości Ubezpieczeniowe” nr 2.
 • 7. Pawłowska A. (2011), Ubezpieczenie business interruption w zarzą-dzaniu ryzykiem przerw w działalności gospodarczej, w: Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku, Ronka Chmielowiec W. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • 8. Rosłon J. (2012), Mikro- i małe przedsiębiorstwa w Polsce – wybrane aspekty funkcjonowania i rozwoju, w: Strategie zarządzania mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami, Buko J. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • 9. Sułkowska W. (red.) (2000), Bariery rozwoju polskiego rynku ubezpie-czeń, Zakamycze, Kraków.
 • 10. Szumlicz T. (2004), Insurance Education, w: Insurance In the Polish segment of the European market AD 2004, Oficyna Branta, Bydgoszcz.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad5ee058-2505-49f8-a2ec-686765c23543
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.