PL EN


2014 | 9 | 109-131
Article title

Twitter in Communication Strategies of the Leaders of the Polish Political Parties

Content
Title variants
PL
Twitter w strategiach komunikacyjnych liderów polskich partii politycznych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The purpose of the article is an attempt to capture the way of using in the communication strategies the potential of social media on the example of the micro blog Twitter by the leaders of the Polish political parties. The main research questions concentrate around the answers to the questions of whether and how the leaders of the Polish political parties use the official accounts on Twitter for the communication with the potential voters. The detailed analysis included the activity (frequency of entries) and type and subject of tweets posted by the politicians (Donald Tusk - PO, Janusz Palikot – TR, Janusz Piechociński – PSL and Leszek Miller - SLD) on their official accounts. The study also highlighted the degree of the involvement of both the Internet users and the politicians into the emerging discussions within the given tweet/account. The detailed empirical study included the randomly selected month – January 2014. It is worth adding that it was a period preceding the official electoral campaign to the European Parliament planned for May 25, 2014. In the study of the collected material the method of the content analysis was used, both quantitative and qualitative.
PL
Celem artykułu jest próba uchwycenia zjawiska wykorzystania w strategiach komunikacyjnych potencjału mediów społecznościowych na przykładzie mikroblogu Twitter przez liderów polskich partii politycznych. Główne pytania badawcze koncentrują się wokół odpowiedzi na pytania o to, czy i w jaki sposób liderzy polskich partii politycznych wykorzystują oficjalne konta na Twitterze do komunikacji z potencjalnymi wyborcami. Szczegółowej analizie poddano aktywność (częstotliwość wpisów) oraz rodzaj i tematykę tweetów zamieszczanych przez polityków (Donalda Tuska – PO, Janusza Palikota – TR, Janusza Piechocińskiego – PSL oraz Leszka Millera – SLD) na swoich oficjalnych kontach. W badaniu zwrócono również uwagę na stopień zaangażowania zarówno internautów, jak i polityków w rodzące się dyskusje w ramach danego tweeta/konta. Szczegółowym badaniem empirycznym objęto losowo wybrany jeden miesiąc – styczeń 2014 roku. Warto dodać, iż był to okres poprzedzający oficjalną kampanię wyborczą wyborów do Parlamentu Europejskiego planowanych na koniec maja 2014 roku. W badaniu zgromadzonego materiału posłużono się metodą analizy treści, zarówno ilościowej, jak i jakościowej.
Year
Issue
9
Pages
109-131
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Politologii Plac Litewski 3 20-080 Lublin
References
 • Blog.pl, Janusz Piechociński, Prezes PSL, Minister Gospodarki,
 • D. Batorski et al. (ed.) Wyborca 2.0, Warszawa 2012.
 • D’Alessio D., Allen M., Media bias in presidential elections: a meta-analysis, “Journal of Communication” 50/2000.
 • Dahlgren P., The Transformation of Democracy?, [in:] Axford B., Huggins R. (eds.), New Media and Politics, London 2001.
 • Donald Tusk, https://twitter.com/premiertusk; Janusz Palikot,
 • Donald Tusk@premiertusk, Twitter, https://twitter.com/premiertusk, 25.01.2014.
 • Hill+Konwlton Strategies, Najpopularniejsze konta na Twitterze obserwowane przez polskich parlamentarzystów: raport Hill+Konwlton Strategies,http://hkstrategies.pl/raport-politycy-twitter-2013, 25.01.2014.
 • Jenkins H., Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York - London 2006.
 • Kawik A., Pierwszy raport o polskich użytkownikach Twittera,http://socialpress.pl/2013/05/pierwszy-raport-o-polskich-uzytkownikach-twittera-zobacz-o-czym-cwierkamy/ 25.01.2014.
 • Levinson P., New new media [Polish Edition], Kraków 2010.
 • Loader B. D., Mercea D. (eds.), Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics, London-New York 2012.
 • Nielsen J., Participation Inequality: Encouraging More Users to Contribute,http://www.useit.com/alertbox/participation_inequality.html 15.09.2013.
 • Niles R., So why aren’t you Twittering yet?, “OJR: The Online Journalism Review” 2009, http://archive-org.com/page/1027716/2012-1221/http://www.ojr.org/ojr/people/robert/200901/1616/, 25.01.2014.
 • Parmelle J. H., Bichard S. L., Politics and the Twitter Revolution. How Tweets Influence the Relationship between Political Leaders and the Public, Lanham, MD, 2012.
 • PKW, Wybory 2011 do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, http://wybory2011.pkw.gov.pl/wsw/pl/000000.html 15.09.2013.
 • PO, https://twitter.com/Platforma_org; PiS, https://twitter.com/kppis; TR,
 • Porębski L., Elektroniczne oblicze polityki. Demokracja, państwo, instytucje polityczne w okresie rewolucji informacyjnej, Kraków 2004.
 • Rosen Ch., The Age of Egocasting, “The New Atlantis” 2004/2005, No. 7.
 • Socialpress.pl, Polacy w Internecie, dłużej, intensywniej, mobilnie,http://socialpress.pl/2012/12/polacy-w-internecie-dluzej-intensywniej-mobilnie/# 25.01.2014.
 • http://piechocinski.blog.onet.pl/, 25.01.2014.
 • http://twitterfeed.com/ 25.01.2014.
 • https://twitter.com/Palikot_Janusz; Janusz Piechociński, https://twitter.com/Piechocinski; Leszek Miller https://twitter.com/LeszekMiller, 10.02.2014.
 • https://twitter.com/TwojRuch_; SLD, https://twitter.com/sldpoland, 10.02.2014.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad68576a-dcc8-48ef-b5af-dd60ad2d5675
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.