PL EN


2014 | 199 | 13-24
Article title

Chmura obliczeniowa a wzrost efektywności systemów informatycznych na przykładzie Ośrodków Pomocy Społecznej

Content
Title variants
EN
The Impact of Cloud Computing on Increase the Efficiency of Information System on the Example of Social Assistance Centres
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to present a proposition of using a cloud computing to realization the services of information systems designed to support the implementation of the tasks imposed by law to Social Assistance Centers. The first part of article presents a characteristics of cloud computing efficiency. Next, the problem of low usability of information systems recently using by Centers is presented. The final part of article describes possibility of using the cloud computing to rise the usability of these systems.
Year
Volume
199
Pages
13-24
Physical description
Contributors
References
 • Bogucki D., e-Administracja: nowe technologie w służbie obywatelowi. Co niesie administracji chmura obliczeniowa? Centrum Projektów Informatycznych, Wrocław 2012, http://www.pwc.pl/pl/wydarzenia/assets/nowoczesna-administracja-bogucki.pdf [10.10.2012].
 • Cloud Computing Efficiency, http://www.matthewb.id.au/computer/cloud-computingefficiency. html [28.01.2013].
 • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Wykorzystanie potencjału chmury obliczeniowej w Europie, http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2012/10/Komunikat- Komisji-wersja-polska.pdf [28.01.2013].
 • Kundra V., State of Public Sector Cloud Computing, https://cio.gov/wp-content/uploads/ downloads/2012/09/StateOfCloudComputingReport-FINAL.pdf [04.02.2013].
 • Lis R., Lis R., Atrybuty użyteczności systemów informatycznych w projektowaniu edukacyjnych serwisów internetowych, "Postępy Nauki i Techniki" 2008, nr 2.
 • Mateos A., Rosenberg J., Chmura obliczeniowa. Rozwiązania dla biznesu, Helion, Gliwice 2011.
 • Polityka Społeczna, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, www.politykaspoleczna.gov.pl [29.01.2013].
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Dz. U. 2004 r. Nr 100, poz. 1024.
 • Rutkowska J., Świderska D., Poziom rozwoju społeczeństwa informacyjnego - aspekt usług e-administracji w Polsce i Unii Europejskiej [w:] Informatyka przyszłości. Miejsce i rola serwisów internetowych w rozwoju społeczeństwa informacyjnego, red. W. Chmielarz, J. Kisielnicki, O. Szumski, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011.
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. 1997 r. Nr 133, poz. 883.
 • Wolny W., Sadecki B., Idea chmury obliczeniowej z zastosowaniem w biznesie [w:] Systemy wspomagania organizacji, SWO 2012, red. T. Porębska-Miąc, H. Sroka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad69881c-c063-4554-a33e-060c1471aa45
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.