PL EN


2014 | 44 | 46-66
Article title

Imigranci w Hiszpanii w dobie kryzysu. Reakcje hiszpańskiej opinii publicznej i prasy w okresie 2008-2011

Authors
Content
Title variants
EN
Immigration in Spain in times of crisis. Spanish public opinion and press reactions in the period from 2008 to 2011
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In recent decades immigrants considerably influence the social and cultural landscape of Spain. The immigration brings a new dimension of multiculturalism phenomenon and enriches the hybrid (ethnic, regional, linguistic) Spanish identity. All immigrant communities are factors of cultural change in different levels of social life. Their impact on the receiving society can be both measured through the “hard” statistical data and described from the subjective perspective focusing on the social representations, expectations, fears, lifestyle and mentality changes, cultural closeness and remoteness, etc. Over the last years the global crisis has been a idée fixe of the socio-economic (but also cultural) discourse in many parts of the world. Spain was placed among countries most affected by the recession. Its economic downturn and social impasse led to internal political crisis (the accelerated general elections in 2011) and to appearance of the protest movement Indignados fighting for better conditions for life. Immigrants have become one the most relevant participant of the social changes in times of recession and conflicts. The intent of this article is to present the situation of the immigrant community in Spain in the period from 2008 to 2011, in reference to statistical reports, public opinion surveys and selected comments of Spanish press.
PL
Imigranci są od kilku dekad bardzo istotnym elementem hiszpańskiego społeczeństwa. Ich obecność w Hiszpanii to stosunkowo nowe oblicze wielokulturowości, współistniejące (nie zawsze zgodnie) z innymi składnikami złożonej hiszpańskiej tożsamości: etnicznej czy regionalnej. Społeczności imigranckie są często nośnikiem zmiany kulturowej na różnych poziomach życia społecznego. Bywają motorem przemian zarówno w sensie obiektywnym, co pokazuję „twarde” dane (wpływ na rynek prac i strukturę zatrudnienia, system edukacji, czy kierunek polityki społecznej), jak i w wymiarze bardziej subiektywnym, dotyczącym społecznych wyobrażeń, oczekiwań, niepokojów (przemiany stylu życia, mentalności, dynamika tolerancji vs. zamknięcia kulturowego, poczucie nowych zagrożeń w społeczeństwie przyjmującym etc.). W ostatnich latach tematem przewodnim debaty społeczno-ekonomicznej, ale także kulturowej, stał się postępujący kryzys dotykający zachodnie społeczeństwa. Hiszpania to jeden z tych krajów, w których ten impas przyjął szczególnie wyrazistą formę. Świadczyły o tym m.in. zawirowania na wewnętrznej scenie politycznej (przyspieszone wybory parlamentarne w 2011 r.), czy powstające ruchy społeczne walczące o poprawę warunków życia: Indignados. Imigranci stali się ważnymi uczestnikami wydarzeń i przemian społecznych zachodzących w dobie recesji i konfliktów. Celem artykułu będzie próba przedstawienia sytuacji społeczności imigranckich w Hiszpanii w latach 2008-2011, w odwołaniu do raportów statystycznych i sondaży opinii publicznej w Hiszpanii oraz wybranych komentarzy hiszpańskiej prasy.
Keywords
Year
Issue
44
Pages
46-66
Physical description
Dates
published
2014-12-15
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński [Jagiellonian University], Kraków [Cracow], Poland
References
 • Aierbe, P. M. (2007). De la patera al cayuco: la imagen de la inmigración en los medios, “Diagonal”, 23/05/07, pozyskano z http://www.diagonalperiodico.net/De-la-patera-al-cayuco-la-imagen.html
 • Aja, E. & Arango, &Oliver J. (2010), Inmigración y crisis económica: impactos actuales y perspectivas de futuro. Anuario de la inmigración en España (edición 2010). Barcelona: CIDOB.
 • Aparicio Gomez, R. (2007). Las "Segundas Generaciones" de Origen Inmigrante: ¿Asimilación o Integración? “Puntos de Vista: Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y la Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid ”, 10, 7-24.
 • Ariza, L. J. (2008). Inmigración y crisis económica en España: Gracias por todo, pero váyanse, “Revista Migrante”, 1, pozyskano z http://infomigrante.org/experiencias.shtml?apc=z-xx-1-&x=527
 • Cepada, D. (2010). España pierde atractivo para los inmigrantes, “Cinco Días” , 04/02/2010, pozyskano z http://cincodias.com/cincodias/2010/02/04/economia/1265266591_850215.html
 • CIS (Centro de Investigación Sociológica) (2012). Barómetro febrero 2012, pozyskano z http://www.cis.es/cis/opencm/ES/1_encuestas/estudios/ver.jsp?estudio=12564
 • CIS (2011). Barómetro mayo 2011, pozyskano z http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2880_2899/2888/Es2888.pdf
 • CIS (2008). Barómetro febrero 2008, pozyskano z http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Marginales/2740_2759/2754/e275400.html
 • De la Dehesa, G. (2009). La primera gran crisis financiera del siglo XXI. Madrid: Alianza Editorial
 • De Prada, M. A. & Actis, W. & Pereda, C. (2002). Como abordar el estudio de las migraciones? W: F. Checa (red.), Las migraciones a debate, IV Congreso de Inmigración Africana (s. 17-54). Barcelona: Icaria
 • El efecto de la inmigración en la sostenibilidad a medio y largo plazo del sistema de pensiones en España, pozyskano z http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/100618.pdf
 • España perderá medio millón de habitantes en la próxima década si se mantiene la tendencia demográfica (2011). „El País”, 07/01/2011, pozyskano z http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/10/07/actualidad/1317938404_850215.html
 • España tiene más inmigrantes a pesar de la crisis (2011). “BBC Mundo”, 01/10/2011, pozyskano z http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/10/110930_inmigracion_aumento_espana.shtml
 • Extranjeros residentes en España. Principales resultados, 31.12.2011, pozyskano z http://extranjeros.empleo.gob.es/es/Estadisticas/operaciones/con-certificado/201112/Principales_resultados_31122011.pdf
 • Gomez-Cotta, C. (2011). La clase política, entre las mayores preocupaciones de los españoles, pozyskano http://ethic.es/2011/06/la-clase-politica-entre-las-mayores-preocupaciones-de-los-espanoles/
 • González Leandri, R. (2004). Przyczyny i regionalizacja hiszpańskiej migracji zewnętrznej na przełomie XIX i XX wieku. W: J. E. Zamojski (red.), Migracje i Społeczeństwo 9. Polska-Hiszpania (s. 81-90).Warszawa: Neriton.
 • INE (Instituto Nacional de Estadística) (2011). Avance del Padrón municipal a 1 de enero de 2011, pozyskano z http://www.ine.es/prensa/np648.pdf
 • INE (2012a). Población de España a Corto Plazo 2011-2021, pozyskano z http://www.ine.es/prensa/np679.pdf
 • INE (2012b). Extranjeros en la UE y en España. Boletín informativo del Instituto Nacional de Estadística, 6/2012, pozyskano z www.ine.es
 • Infante, A. (2011). La crisis en España empuja a los latinoamericanos e Brasil, “BBC Mundo”, 23/06/2011, pozyskano z http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110622_emigracion_espana_brasil_lr.shtml
 • Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni, Warszawa: PWN
 • La crisis dispara el rechazo a los inmigrantes. “ABC”, 02/03/2012, pozyskano z http://www.abc.es/20100302/nacional-inmigracion/crisis-dispara-rechazo-inmigrantes-201003021058.html
 • La hora de la integración, Anuario de la inmigración en España. Edición 2011, pozyskano z http://www.cidob.org/es/publicaciones/anuarios/anuario_de_la_inmigracion_en_espana
 • Lario Bastida, M. (2005). La imagen de la inmigración en la prensa escrita murciana. Una mirada a la evolución histórica: temas y discursos. W: A. Pedreño Cánovas & M. Hernández Pedreño, La condición inmigrante: exploración e investigaciones desde la Región de Murcia (s. 181-196). Murcia: Universidad de Murcia.
 • Los extranjeros no comunitarios bajan un 6,5% en España (2011). „El País”, 3/01/2011, pozyskano z http://elpais.com/elpais/2011/01/03/actualidad/1294046222_850215.html
 • Los expertos prevén un "nuevo choque migratorio" a partir de 2015, (2012). “Publico.es”, pozyskano z http://www.publico.es/espana/369032/los-expertos-preven-un-nuevo-choque-migratorio-a-partir-de-2015
 • Maneri, M. (2011). Media discourse on Immigration. Control Practices and the Language we Live. W: S. Palidda (red.), Racial Criminalization of Migrants in the 21th Century (s.77-94). Farnham: Ashgate Publishing Limited
 • Manjavacas, M. (2011). Cuando los extranjeros deciden el nombre del alcalde de su municipio, pozyskano z http://www.cadenaser.com/espana/articulo/extranjeros-deciden-nombre-alcalde-municipio/csrcsrpor/20110509csrcsrnac_2/Tes
 • Manzanedo, C. & Gonzalez Fabre, R. (2009), Impacto de la crisis económica sobre los inmigrantes irregulares en España, Madrid: PICUM, pozyskano z http://www.pueblosunidos.org/cpu/formacion/ImpactoCrisis.pdf
 • Miłkowski, T. & Machcewicz, P. (1998). Historia Hiszpanii. Wrocław: Ossolineum.
 • González Martínez, E. (2004). Uwagi o badaniach nad kwestią emigracji hiszpańskiej na kontynent amerykański. W: J. E. Zamojski (red.), Migracje i Społeczeństwo 9. Polska-Hiszpania (s. 33-40).Warszawa: Neriton.
 • Nalewajko, M. (2004). Obraz imigracji w prasie hiszpańskiej („El País”, październik-grudzień 2000). W: J. E. Zamojski (red.), Migracje i Społeczeństwo 9. Polska-Hiszpania (s.135-159).Warszawa: Neriton.
 • Observatorio Español del Racismo y de la Xenofobía, http://www.oberaxe.es
 • Pérez de Pablos, S. (2010), La crisis frena el número de inmigrantes que reside en España, “El País”, 26/05/2010, pozyskano z http://elpais.com/diario/2010/05/26/espana/1274824817_850215.html
 • Portes, A., & Aparicio, R. & Haller W. (2009). La Segunda Generación en Madrid: Un Estudio Longitudinal, Madrid. Pozyskano z http://www.accionenredmadrid.org/IMG/pdf/La_Segunda_Generacion_en_Madrid.pdf
 • Rainsford, S. (2011). La crisis saca a los inmigrantes de España, “BBC Mundo”, 5/05/2011, pozyskano z http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/05/110504_espana_crisis_migracion_desempleo_cch.shtml
 • Riesco Sanz, A. (2008). ¿Repensar la sociología de las economías étnicas? El caso de la empresarialidad inmigrante en Lavapiés, „Migraciones”, 24, 91-134.
 • Romaniszyn, K. (1999). Światowe szlaki migracyjne: przemiany i kontynuacje. W: J. E. Zamojski (red.), Migracje i Społeczeństwo 3. Migracje 1945-1995. Warszawa: Neriton.
 • Romaniszyn, K. (2002). Kulturowe implikacje i determinanty migracji międzynarodowych. W: B. Klimaszewski (red.), Emigracja z Polski po 1989 roku. (s.9-27). Kraków: Grell.
 • Sven-Reher, D. & Requena, M. (red.) (2009). Las múltiples caras de la inmigración en España, Madrid: Alianza Editorial.
 • Sanmartín, R. (2009) Los ecuatorianos y marroquíes, los más perjudicados por la crisis, “El Mundo”, 09/06/2009, pozyskano z http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/09/espana/1244555640.html
 • Sanmartín, O. R. (2011). Los tópicos (caídos) sobre los inmigrantes y la crisis, „El Mundo”, 31/03/2011, pozyskano z http://www.elmundo.es/elmundo/2011/03/31/espana/1301586131.html
 • Un 65% de los jóvenes españoles está dispuesto a cambiar de país por un trabajo, pozyskano z http://www.randstad.es/content/aboutrandstad/noticias-eventos/noticias/candidate/2012/Movilidad-Internacional.xml
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad6d85b6-f404-42a0-9d4c-b0c0d5f325b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.