PL EN


Journal
2014 | 15 | 9-20
Article title

Bariery i ograniczenia w logistyce miejskiej

Title variants
EN
Barriers and limitations in urban logistic
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i analiza barier w realizacji logistyki miejskiej. Ze względu na zakres podstawowych badań empirycznych przedstawione przykłady barier dotyczą głównie polskich warunków. Mimo to analiza poszczególnych przypadków i projektów w ramach logistyki miejskiej pozwala na identyfikację „wspólnych” barier utrudniających skuteczne wdrażanie rozwiązań logistycznych w obszarach miejskich. Znajomość tych barier może pomóc opracować kompleksowe plany wdrożeniowe dla rozwiązań logistycznych w miastach.
EN
The purpose of this article is to identify and analyse barriers in the implementation of urban logistics. Because of the scope of the underlying empirical research, the presented examples of barriers mainly concern the Polish circumstances. Even so, the analysis of various cases and projects within urban logistics allowed identifying a kind of „common” barriers impeding effcient implementation of logistics solutions in urban areas. The knowledge of these barriers can help develop comprehensive implementation plans for urban logistics solutions.
Journal
Year
Issue
15
Pages
9-20
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
author
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • City logistics. Network modelling and intelligent transport systems, 2001, eds. E. Taniguchi, R. van Duin,R.G. Th ompson, T. Yamada, Emerald, Bingley.
  • Hesse M., 2008, Th e city as a terminal. Th e urban context of logistics and freight transport, Ashgate Publishing, Hampshire.
  • Kiba-Janiak M., Witkowski J., 2014, Modelowanie logistyki miejskiej, PWE, Warszawa.
  • Szołtysek J., 2011, Kreowanie mobilności mieszkańców miast, Wolters Kluwer, Warszawa.
  • Szymczak M., 2008, Logistyka miejska, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  • Urban transportation and logistics: Heath, and security concerns, 2014, eds. E. Taniguchi, T.F. Fwa,R.G. Thompson, CRC Press, Boca Raton.
  • www.mkidn.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad72a810-3962-4de4-80bc-c0a0250e5a3d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.