PL EN


2017 | 10 | 77-93
Article title

Metody i techniki psychoterapeutyczne wykorzystujące autodystansowanie

Content
Title variants
EN
Psychotherapeutic methods and techniques using a self-distanced perspective
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autodystansowanie jest przyjmowaniem szczególnej perspektywy wobec własnych doświadczeń, umożliwiającej człowiekowi obserwowanie ich „z odległości”, czy też z pozycji „muchy na ścianie”. Coraz liczniejsze badania wykazują, że zdystansowane spostrzeganie własnych myśli i emocji, przeciwstawiane „zanurzaniu się” w nich, ma pozytywne skutki poznawcze, emocjonalne i behawioralne –pozwala na rekonstruowanie niefunkcjonalnych schematów poznawczych oraz obniżanie reaktywności emocjonalnej, umożliwiające podejmowanie bardziej adaptacyjnych zachowań. Artykuł prezentuje całościowe metody oraz konkretne techniki psychoterapeutyczne aktywizujące autodystansowanie: terapię ustalonej roli, dramaterapię, technikę dwóch krzeseł, terapię narracyjną, terapie oparte na uważności oraz terapię metapoznawczą. Potwierdzona skuteczność niektórych metod itechnik opartych na uzyskiwaniu i utrwalaniu dystansu wobec własnych doświadczeń może stanowić inspirację do empirycznegotestowania tych, które nie zostały jeszcze przebadane, oraz do tworzenia i testowania nowych.
EN
Self-distancing occurs when aperson adopts the perspective of observing her or his experiences “from adistance” or from the position of “afly on the wall”. Agrowing body of empirical evidence suggests that adopting aself-distanced perspective, opposed to the self-immersed perspective, results in positive cognitive, emotional, and interpersonal outcomes, allowing the reconstruction ofdysfunctional cognitive schemas, the lowering of emotional reactivity, and leads to more adaptive behaviours. The article presents comprehensive methods and specific psychotherapeutic techniques activating self-distancing: fixed-roletherapy, drama therapy, two-chairs technique, narrative therapy, mindfulness-based therapies, and metacognitive therapy. The asserted effectiveness of some of these methods and techniques based on selfdistancing may inspire others to test the methods, whose efficacy have not yet been proven, and to develop and verify new ones.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad7ade8c-9d6a-4e26-8ce1-23536221935a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.