PL EN


2019 | 22 | 1(82) | 65-71
Article title

Regulacje Światowej Organizacji Handlu dotyczące subsydiowania towarów i usług

Title variants
EN
Regulations of the World Trade Organization for subsidization of goods and services
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kwestie dotyczące subsydiów na towary przemysłowe uregulowane zostały w Porozumieniu w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych (ang. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures – SCM). Porozumienie to stanowi załącznik do podpisanego w wyniku mającej miejsce w latach 1986-1994 rundy Urugwajskiej GATT Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO). Poza zakresem Porozumienia SCM pozostają kwestie dotyczące subsydiowania towarów rolnych, które uregulowane zostały w Agreement on Agriculture (AoA), również stanowiącym załącznik do Porozumienia Ustanawiającego Światową Organizację Handlu. Problematyka subsydiowania usług doczekała się jedynie lakonicznego uregulowana w Porozumieniu dotyczącym usług (ang. General Agreement on Trade in Services – GATS). Celem niniejszego artykułu jest omówienie najważniejszych kwestii związanych z subsydiowaniem towarów przemysłowych i usług, przedstawienie uregulowania subsydiów dotyczących towarów przemysłowych oraz subsydiowania usług, jak również ewentualne wskazanie rozwiązań na przyszłość.
EN
Issues regarding subsidies for industrial goods are regulated in the Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM). This agreement is an attachment to the Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO), signed as a result of the GATT Uruguay Round that took place in 1986-1994. Issues regarding the subsidization of the agricultural goods remain outside of the scope of the SCM Agreement, as they have been regulated in the Agreement on Agriculture (AoA), also being an annex to the Agreement Establishing the World Trade Organization. The issue of subsidizing services has only been briefly regulated in the General Agreement on Trade in Services (GATS). The purpose of this article is to discuss the most important issues related to the subsidization of industrial goods and services, to present subsidy regulations for industrial goods and services in the light of the law of the World Trade Organization, as well as possible indication of solutions for the future.
Year
Volume
22
Issue
Pages
65-71
Physical description
Dates
published
2019-06
Contributors
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego, ul. Kielecka 7, 81-303 Gdynia, Poland, areiwer@yahoo.co.uk
References
 • Adamantopoulos K., Pereyra-Friedrichsen M. J., EU Anti-subsidy Law and Practice, Palladian Law Publishing LTD., Bembridge 2001.
 • Benitah M., Subsidies, Services and Sustainable Development, Trade in Services and Sustainable Development, February 2005, International Centre for Trade and Sustainable Development, https://www.ictsd.org/sites/default/files/research/2008/06/ip_services_01.pdf [dostęp: 15.12.2018].
 • Gruszczyński Ł., Menkes M., Nowak Ł., Prawo międzynarodowe gospodarcze, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016.
 • Hoekman B., Kostecki M.M., Ekonomia światowego systemu handlu. WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Kawecka-Wyrzykowska E., Polityka handlowa, [w:] A. Budnikowski, E. Kawecka-Wyrzykowska, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Lasiński-Sulecki K., (red.) Prawo celne międzynarodowe, wspólnotowe, polskie, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
 • Ludwikowski R.R., Handel międzynarodowy z wyborem źródeł, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Luengo Hernandez de Madrid G.E., Regulation of Subsidies and State Aids in WTO and EC Law, Kluwer Law International, The Hague 2007.
 • Poretti P., The regulation of subsidies within the General Agreement on Trade and Services in the WTO. Problems and prospects, Wolters Kluwer Law & Business, The Hague 2009.
 • Reiwer-Kaliszewska A., Postępowania antydumpinowe i antysubsydyjne w Unii Europejskiej, [w:] A. Drwiłło, A. Jurkowska-Zeidler, System prawnofinansowy Unii Europejskiej, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Sauve P., Soprana M., Learning by not doing: subsidy disciplines in services trade, International Centre for Trade and Sustainable Development, http://e15initiative.org/publications/learning-by-not-doing-subsidy-disciplinesin-services-trade/ [dostęp: 15.12.2018].
 • Świerkocki J., Zarys ekonomii międzynarodowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad84f48f-d1a8-4084-a0af-c1f50646b160
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.