Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 24 no. 4 | 24-31

Article title

Between green and turquoise management styles

Content

Title variants

PL
Między zielonym a turkusowym stylem zarządzania

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Metaphors and colours can support a description of the organization culture and management styles, and between these descriptions are visible relations. Therefore, there are two highly developed management styles, green and turquoise. In these concepts, some different values are applied to employees, not just to innovative equipment and technology. The main difference between green and teal (turquoise) management is that the source of the organisation performance is intertwined with the all characteristics of the organisation’s members. The article presents the stages of development of management styles included in the colour characteristic of certain types of organizations, from the most basic to intelligent. There are different models of organizations which can be also described in the evolutionary approach. The purpose of the article is to provide descriptions of management styles specific to green and turquoise organizations.
PL
Metafory i kolory mogą wspierać opis kultury organizacyjnej i stylów zarządzania, czasem uwidaczniając relacje między nimi. W związku z tym, istnieją dwa najwyżej rozwinięte style zarządzania: zielony i turkusowy. W tych koncepcjach różne, określone wartości dotyczą pracowników, a nie innowacyjnego sprzętu i technologii. Główna różnica między zarządzaniem zielonym a turkusowym polega na tym, że źródło wyników organizacji jest powiązane ze wszystkimi cechami członków organizacji. W artykule przedstawiono etapy rozwoju stylów zarządzania zawartych w charakterystyce kolorystycznej niektórych rodzajów organizacji – od najbardziej podstawowych po inteligentne. Istnieją różne modele organizacji, które można również opisać w podejściu ewolucyjnym. Celem tego artykułu jest przedstawienie stylów zarządzania specyficznych dla organizacji zielonych i turkusowych.

Year

Pages

24-31

Physical description

References

 • Akberdiyeva, A. (2018). Identyfikacja korzyści z funkcjonowania organizacji w warunkach turkusowego modelu zarządzania. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (543), 9-23.
 • Banaszyk, P. (1997). Organizacja. In P. Banaszyk, R. Fimińska-Banaszyk, & A. Stańda (Eds.), Zasady zarządzania w przedsiębiorstwie (pp. 10-24). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 • Blikle, A. (2018). Doktryna jakości: rzecz o turkusowej samoorganizacji. Warszawa: Onepress. Retrieved from http://www.moznainaczej.com.pl/Download/DoktrynaJakosci/DoktrynaJakości_wydanie_II.pdf
 • Brown, B. C. (2007). An Overview of Developmental Stages of Consciousness, 1-11. Retrieved from https://integralwithoutborders.net/sites/default/files/resources/Overview of DevelopmentalLevels.pdf
 • Budur, T., & Demir, A. (2019). Leadership effects on employee perception about CSR in the Kurdistan Region of Iraq. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 5(4), 184-192. Retrieved from https://doi.org/10.23918/ijsses.v5i4p184
 • Capon, S. J., & Pettit, N. E. (2018). Turquoise is the new green: restoring and enhancing riparian function in the anthropocene. Ecological Management and Restoration, 19(S1), 44-53. Retrieved from https://doi.org/10.1111/emr.12326
 • de Morre, P. (2019). Bursting the bubble: teal ain’t real. Retrieved from https://corporate-rebels.com/teal-aint-real/
 • Deal, T., & Kennedy, A. (1982). Corporate cultures: The rites and rituals of organizational life. Reading/Mass: Addison-Wesley.
 • Deal, T., & Kennedy, A. (1983). Culture and School Performance. Educational Leadership, 40(5), 14-15. Retrieved from http://www.ascd.org/ASCD/pdf/journals/ed_lead/el_198302_deal.pdf
 • Demków, K., & Sulich, A. (2017). Wybrane wyzwania związane ze społeczną odpowiedzialnością dużych i średnich podmiotów gospodarczych. Marketing i Rynek, 11, 42-52. Malara, Z., & Ryśnik, J. (2008). Funkcjonowanie dystryktów przemysłowych. In B. Godziszewski (Ed.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa (pp. 521-535). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”.
 • Demków, K., & Sulich, A. (2018). Zielone miejsca pracy w perspektywie CSR. Marketing i Rynek, 11(25), 73-84.
 • Drucker, P. (2012). Management. Tasks, responsibilities, practices. London: Routledge. Retrieved from https://doi.org/10.4324/9780080939063
 • Fic, M. (2013). Problemy wartościowania wiedzy. In R. Kucęba, W. Jędrzejczyk, & K. Smoląg (Eds.), Rozwój nauk o zarządzaniu: kierunki i perspektywy (Vol. nr 255, pp. 356-364). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 • Grudziński, A., & Sulich, A. (2019). Concept of freedom in management. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 6(1), 134-141. Retrieved from https://doi.org/10.23918/ijsses.v6i1p134
 • Grzesik, K., & Kwiecińska, M. (2016). Wykorzystanie wybranych aspektów teorii integralnej w kreowaniu nowego podejścia do przywództwa. Management Forum, 4(4), 16-25. Retrieved from https://doi.org/10.15611/mf.2016.4.03
 • IC Project. (2019). Turkusowa organizacja. Retrieved from https://icproject.com/pl/blog/turkusowa-organizacja/
 • Kulhánek, L., & Sulich, A. (2018). Financial risk in the contemporary environment of enterprises. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 19(2), 49-63. Retrieved from https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.2038
 • Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations: A Guide to Creating Organizations Inspired by the Next Stage in Human Consciousness. Brussels: Nelson Parker. Retrieved from https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550064
 • Laloux, F. (2015). Pracować inaczej. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.
 • Maciołek, D. (2019). Turkusowe zarządzanie dla turkusowych liderów. Retrieved from https://brief.pl/turkusowe-zarzadzanie-dla-turkusowych-liderow/
 • Malara, Z., & Ryśnik, J. (2008). Funkcjonowanie dystryktów przemysłowych. In B. Godziszewski (Ed.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Kluczowe relacje organizacji w gospodarce opartej na wiedzy. Praca zbiorowa (pp. 521-535). Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa “Dom Organizatora”.
 • Niemczyk, J., Organa, M., & Piórkowska, K. (2012). Mechanizmy zarządzania sieciami międzyorganizacyjnymi. In
 • J. Niemczyk, E. Stańczyk-Hugiet, & B. Jasiński (Eds.), Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania (pp. 207-248). Wydawnictwo C.H. Beck.
 • Organa, M., & Sus, A. (2018). Exploiting opportunities in strategic business nets – a case study. In K. S. Soliman (Ed.), Innovation management and education excellence through Vision 2020. Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (pp. 5380-5390). International Business Information Management Association (IBIMA).
 • Pisarska, A., & Iwko, J. (2018). Human resources management in a teal organization based on the example of Brewa c.c. in Kalisz. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 52(6), 79-86. Retrieved from https://doi.org/10.17951/h.2018.52.6.79-86
 • Pocztowski, A. (1996). Ludzie najcenniejszym zasobem firmy. In K. Sedlak (Ed.), Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników (2nd ed., pp. 8-16). Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • Senge, P. M. (2018). The leaders new work: building learning organizations. In Leadership Perspectives (pp. 51-67). Routledge. Retrieved from https://doi.org/10.4324/9781315250601-6
 • Smith, M. E. (2003). Changing an organisation’s culture: correlates of success and failure. Leadership & Organization Development Journal, 24(5), 249-261. Retrieved from https:// doi.org/10.1108/01437730310485752
 • Stańczyk, S. (2008). Nurt kulturowy w zarządzaniu (1st ed.). Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
 • Stańczyk, S. (2012). Metafory sieci międzyorganizacyjnych. In Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania (pp. 300-313). Warszawa: C. H. Beck.
 • Sulich, A. (2015). Careers Office at Wrocław University of Technology as a learning organization. International Journal of Contemporary Management, (14), 63-76.
 • Witek-Crabb, A. (2016). Ewolucyjne modele CSR – przegląd koncepcji rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, (444), 541-558. Retrieved from https://doi.org/10.15611/pn. 2016.444.48
 • Zema, T., & Sulich, A. (2019). Relations in the Interorganizational Networks. International Journal of Social Sciences & Educational Studies, 6(1), 111-121. Retrieved from https://doi.org/10.23918/ijsses.v6i1p111

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad88298a-517d-4b09-b5eb-a9de093b1ac6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.