PL EN


2018 | 109 | 4 | 197-206
Article title

Konstrukcja czasoprzestrzeni w „Psalmodii polskiej” Wespazjana Kochowskiego

Title variants
EN
Space-Time Construction in Wespazjan Kochowski’s “Psalmodia polska” (“Polish Psalmody”)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Poetycki mikroświat poematu Wespazjana Kochowskiego to zwieńczenie poetyckie kultury szlachty polskiej. W "Psalmodii" polskiej wiara religijna jest wszechogarniająca (rozciąga się od „wróblika na dachu” po dzieje świata), dlatego niepodobna przeciwstawiać tego, co religijne, temu, co świeckie – ponieważ to drugie w ogóle nie istnieje. Trójwymiarowy świat przedstawiony w Psalmodii ma trzy najogólniejsze ramy: przestrzenną, czasową oraz geopolityczną. Tym, co stanowi o swoistości tej najogólniejszej konstrukcji, są Nowy Dawid (autor "Psalmodii") i Nowy Izrael (Polska). Oni współtworzą główną materię dowodzenia poetyckiego. Jako Nowy Dawid Kochowski dał Nowemu Izraelowi obraz jego dziejowej powinności: zawierzenia, oddania i posłuszeństwa Kościołowi.
EN
Wespazjan Kochowski’s poem’s poetic microworld is the height of the Polish nobility culture. In “Psalmodia polska” (“Polish Psalmody”) religious faith is all-embracing (stretching from “wróblik na dachu” <”a small sparrow on the roof”> to the history of the world), so it is impossible to juxtapose the religious with the secular since the latter does not exist. The tree-dimensional world presented in “Psalmody” has three most general frames: spatial, temporal, and geopolitical. What decides about such most overall construction is New David (the author of “Psalmody”) and New Israel (Poland). The two cooperate in the main matter of poetic command. Kochowski as New Dawid gave New Israel the picture of its historic duty, namely trust, tribute and obedience to the Church.
Year
Volume
109
Issue
4
Pages
197-206
Physical description
Dates
printed
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad8b9725-9e12-4b46-a750-d3d6bfc7aba5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.