PL EN


Journal
2018 | 20 | 2 | 221-232
Article title

Istota cła antydumpingowego jako instrumentu prawnofinansowego ochrony gospodarki Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia intertempo-ralne

Authors
Content
Title variants
EN
The essence of anti-dumping duty as a legal-financial instrument of the European Union economy protection – selected inter-temporal issues
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The entrepreneur introducing into the European Union market goods cov-ered with pending anti-dumping investigation should be aware that the introduction of such goods is related with registration thereof and, at a later date, with the possibility to apply increased anti-dumping duty. Measures such as goods registration and temporary anti-dumping duties allow reaching anti-dumping proceedings’ objectives comprising the European Union market protection against detrimental practices incompliant with the market economy principles. Anti-dumping duty collected by customs authorities of Member States constitutes a legal-financial sanction consisting in applying selective protection that is, directed against import from strictly defined countries, and is oriented on a specific group of products or even on a single product. In comparison with traditional market protection instruments, anti-dumping customs are more flexible and can be implemented unilaterally. Deliberations elaborated herein are aimed at discussing the issue of stipulating anti-dumping customs in inter-temporal understanding.
Journal
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
221-232
Physical description
Contributors
author
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu
References
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r.
 • w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L nr 176, s. 21, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października
 • 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L Nr 269 z dn. 10.10.2013 r.,
 • s. 1 z późn. zm.).
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z dnia 25 marca 1957 r. (wersja skonsolidowana, Dz. Urz. UE C 326 z dn. 26.10.2012 r., s. 47).
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 22 listopada 2011 r., IBPP3/443-930/11/DG, Lex nr 129406.
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 21 marca 2013 r., IPPP3/443-1261/12-2/JK, Lex nr 173426.
 • Wyrok NSA z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. I GSK 1378/15, Lex nr 2260708.
 • Wyrok NSA z dnia 30 października 2014 r., sygn. I GSK 1122/13, Lex nr 1660008.
 • Wyrok TK z dnia 13 lutego 2001 r., sygn. K 19/99, Lex nr 46368.
 • Wyrok TK z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. SK 19/06, Lex nr 270205.
 • Wyrok TS z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie C-358/89 Extramet Industrie SA v. Rada Wspól-not Europejskich, Lex nr 123407.
 • Wyrok TS z dnia 18 września 2014 r. w sprawie C-374/12 Walimar OOD v. Naczałnik na Mitnica Warna, Lex nr 1504831.
 • Wyrok TS z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie C-376/02 Stichting Goed Wonen przeciwko Staatssecretaris van Financiën, ECR 2005/4B-/I-3445.
 • Wyrok TS z dnia 7 grudnia 1993 r. w sprawie C-216/91 Rima Eletrometalurgia przeciwko
 • Radzie, Rec. s. I-6303.
 • Wyrok TS z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie T-158/10 The Dow Chemical Company v. Rada Unii Europejskiej, Lex nr 1143244.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2013 r., sygn. III SA/Gd 93/13, Lex nr 1368956.
 • Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 4 sierpnia 2011 r., sygn. III SA/Gd 217/11, Lex nr 1087136.
 • Błasiak-Barnuś D., Leksykon prawa celnego, Warszawa 2006.
 • Drozdek A., Charakter prawny cła jako daniny publicznej w krajowym i unijnym prawie celnym prawie celnym, Szczecin 2017.
 • Drwiłło A., Cło i inne należności celne (instrumenty reglamentacji obrotu towarowego z zagra-nicą w świetle prawa celnego), w: Nauka finansów publicznych i prawa finansowego
 • w Polsce. Dorobek i kierunki rozwoju. Księga jubileuszowa profesor Alicji Pomorskiej, red. J. Głuchowski, C. Kosikowski, J. Szołno-Koguc, Lublin 2008.
 • Ostryhansky R., Wspólna polityka handlowa, w: Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne
 • i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2015.
 • Śledź B., Środki antydumpingowe UE – komentarz cz. III, „Monitor Prawa Celnego i Podatko-wego” (2017), nr 1.
 • Wspólnotowy Kodeks Celny. Komentarz, red. W. Morawski, Warszawa 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad8c56fb-252d-4ba8-98e3-1d0686c20b3e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.