Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 228 | 176-185

Article title

Eurosceptycyzm w kontekście kryzysu gospodarczego w Europie

Authors

Content

Title variants

EN
Euroscepticism in the context of the economic crisis in Europe

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem podjętej analizy jest ukazanie zjawiska EUROsceptycyzmu (rozumianego jako zespół negatywnych poglądów na temat unii walutowej w Europie) w kontekście kryzysu gospodarczego trawiącego Europę. Artykuł jest poświęcony lepszemu zrozumieniu i doprecyzowaniu relacji pomiędzy unią walutową, kryzysem i zjawiskiem EUROsceptycyzmu. Analiza rozpoczyna się od zdefiniowania zjawiska EUROsceptycyzmu, aby następnie doprecyzować, o co właściwie chodzi w kryzysie gospodarczym i jaki to ma związek ze strefą euro. W podsumowaniu znajdują się konkluzje na temat relacji pomiędzy EUROsceptycyzmem, strefą euro a kryzysem. Główna hipoteza, którą poddano weryfikacji, zawiera się w stwierdzeniu, że argumenty EUROsceptyczne (szczególnie te wyrosłe na fali kryzysu gospodarczego) mają się nijak do unii walutowej w Europie.
EN
The goal of the undertaken analysis is to show the phenomenon of EUROscepticism (understood as a set of ideas and attitudes oriented negatively towards the monetary union in Europe) in the light of the current economic crisis. This text is devoted to understand the complex relations among the monetary union, crisis and EUROscepticism. It starts with the definition of EUROscepticism, then it précises what is the core of the crisis and what are its relations to the Eurozone. In the summary, the reader may find some conclusions on the relation between and among EUROscepticism, Eurozone and crisis. The main hypothesis that is dealt with can be formulated in a statement that the EUROsceptic arguments (especially these that rose on the wave of the economic crisis) are fairly distant from the mechanisms and rules of the monetary union in Europe.

Year

Volume

228

Pages

176-185

Physical description

Contributors

author

References

 • Anderson B. (1991), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso, London.
 • Grauwe P. de (2003), Unia walutowa, PWE, Warszawa.
 • Mundell R. (1961), A Theory of Optimum Currency Areas, “The American Economic Review”, Vol. 51.
 • Riedel R. (2013), Federalizm fiskalny w Unii Europejskiej. Czego Europejczycy mogą nauczyć się z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki? „Unia Europejska.pl”, nr 2 (219), dwumiesięcznik Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, s. 22-27.
 • Riedel R. (2013), Teoria optymalnych obszarów walutowych a budowa unii walutowej w Europie, „Przegląd Europejski”, nr 2 (28), s. 7-16.
 • Szczerbiak A., Taggart P., Crossing Europe: Patterns of Contemporary Party-Based Euroscepticism in EU Member States and the Candidate states of Central and Eastern Europe, paper prepared for presentation at the annual meeting of the American Political Science Association, 29.08.-02.09 2001, San Francisco.
 • Serricchio F., Tsakatika M., Quaglia L. (2013), Euroscepticism and the Global Financial Crisis, “JCMS”, Vol. 51, No 1, s. 51-64.
 • Taggart P., Szczerbiak A. (2002), The Party Politics of Euroscepticism in EU Member and Candidate States, „Sussex European Institute Working Paper”, April, No 51.
 • Taggart P., Szczerbiak A. (2004), Contemporary Euroscepticism in the Party Systems of the European Union Candidate States of Central and Eastern Europe, „European Journal of Political Research”, Vol. 43, s. 4.
 • Taggart P. (1998), A Touchstone of Dissent: Euroscepticism in Contemporary Western European Party Systems, „European Journal of Political Research”, No 3, Vol. 33.
 • Zuba K. (2006), Polski eurosceptycyzm i eurorealizm, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-ad8f5896-6607-4baf-a774-cc44be3f554b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.