PL EN


2014 | 14 | 179-190
Article title

Ontyczny status wartości w myśli politycznej rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego na przykładzie poglądów Mikołaja Bierdiajewa i Iwana Iljina

Content
Title variants
RU
Онтический статус ценности в политической мысли русского религиозно-философского ренессанса на примере взглядов Николая Бердяева и Ивана Ильина
EN
The Ontic Status of Value in the Russian Political Thought of Religious-Philosophic Renaissance Based on the Views of Nikolai Berdyaev and Ivan Ilyin
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
В начале статьи дается краткая характеристика русского религиозно-философского ренессанса. Далее, из взглядов и идей Н.А. Бердяева и И.А. Ильина выделяются аксиологические темы. Автор приходит к убеждению, что метафизический (у Бердяева) и онтический (у Ильина) статус ценностей определяет характерные для Н.А Бердяева – персонализм и „ле-визну”, а для И.А. Ильина – идеализм и консерватизм.
EN
In the first part of the article, the author presents a short characteristic of the Russian philosophy of the revival of philosophical and religious life. In the next parts that are based on the Nikolaj Berdyayev’s and Ivan Ilyin’s thoughts, the author highlights axiological threads from their views. She concludes that ontic status of values (in Ilyin’s thought) or metaphysical (in Berdyayev’s thought) implies adequate for Berdyayev – personalism and “leftism”, while for Ilyin – idealism and rightist.
Contributors
 • Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bierdiajew M. 1986. Drogowskazy. Zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, przeł. PAJCAW. Warszawa: Wyd. Przedświt.
 • Bierdiajew M. 1999. Głoszę wolność. Wybór pism, przeł. H. Paprocki. Warszawa: Fundacja Aletheia.
 • Bierdiajew M. 2002. Autobiografia filozoficzna, przeł. H. Paprocki. Kęty: Wydawnictwo Antyk.
 • Dobieszewski J. 2004. Granice Drogowskazów W Między reformą i rewolucją. Rosyjska myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku, W. Rydzewski, A. Ochotnicka (red.). Kraków: Wyd. UJ.
 • Ильин И.A. 1991. О грядущей России. Избранные статьи, ред. Н.П. Полторацкий. Джорданвилл: Совместное издание Св.-Троицкого Монастыря и Корпорации Телекс.
 • Ильин И.A. 1993. О сопротивлении злу силою. Москва: Издательство Республика.
 • Krasicki J. 2010. „Europejskość” i „rosyjskość” filozofii rosyjskiej. www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl (data pobrania: 05.10.2010).
 • Niemczuk A. 2005. Stosunek wartości do bytu. Dociekania metafizyczne. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Paradowski R. 2003. Kościół i władza. Ideologiczne dylematy Iwana Iljina. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 • Pulikowski W. 1982. Wartość jako kategoria filozoficzna. W Człowiek i świat wartości, J. Lipiec (red.). Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza.
 • Walicki A. 1995. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu, przeł. J. Stawiński. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 • Walicki A. 1973. Rosyjska filozofia i myśl społeczna od oświecenia do marksizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ad9f657a-b24f-4861-954d-b13f3ab3334d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.