PL EN


2018 | 66 | 5: Neofilologia | 143-165
Article title

A Dutch Prayer Book with the Hours of Geert Grote from the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin (BU KUL, Lublin, Ms. 2626)

Title variants
PL
Modlitewnik niderlandzki z Godzinkami Geerta Grote z Biblioteki Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (sygn. BU KUL, rkps 2626)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article presents new research on a Dutch prayer book from the collections of the University Library of the John Paul II Catholic University of Lublin (BU KUL, Lublin, Ms. 2626). This codex, which transmits devotional texts in a translation by Geert Grote, a pioneer of the Modern Devotion movement, especially the Small Office of the Virgin Mary and the Middle Dutch adaptation of Heinrich Suso’s Hundert Betrachtungen und Begehrungen, offers valuable evidence of literary and religious culture in the late-medieval Netherlands. The article begins with a codicological description, followed by a preliminary analysis of the artistic program of the manuscript, a description of the structure of the codex and the identification of the most important texts. Textual evidence indicates that the codex most probably originated from the diocese of Utrecht.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono nowe badania nad modlitewnikiem niderlandzkim, znajdującym się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL (sygn. BU KUL, rkps 2626). Kodeks ten, przekazujący m.in. utwory pobożnościowe w przekładzie Geerta Grote, propagatora ruchu Devotio Moderna w Niderlandach — zwłaszcza Małe Oficjum Najświętszej Maryi Panny — jak również będący dziełem anonimowego tłumacza przekład Hundert Betrachtungen und Begehrungen Heinricha Suso, jest cennym świadectwem kultury literackiej i religijnej w późnośredniowiecznych Niderlandach. Artykuł rozpoczyna się od opisu kodykologicznego, po którym następuje wstępna analiza programu artystycznego rękopisu, opis struktury kodeksu oraz ustalenie treści najważniejszych zawartych w nim tekstów. Zawarte w tekście rękopisu wskazówki pozwalają wysnuć wniosek, że obszarem, z którego wywodzi się kodeks, jest prawdopodobnie diecezja utrechcka.
Year
Volume
66
Pages
143-165
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, polkowski@kul.pl
References
 • Aelst, José van. Passie voor het lijden. De «Hundert Betrachtungen und Begehrungen» van Henricus Suso en de oudste drie bewerkingen uit de Nederlanden. Leuven: Peeters Publishers, 2005.
 • Aelst, José van. Vruchten van de passie. De laatmiddeleeuwse passieliteratuur verkend aan de hand van Suso’s Honderd artikelen. Hilversum: Verloren, 2013.
 • Bergen, Saskia van. “De productie van een getijdenboek in laat-middeleeuws Brugge.” Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 2004, no.11: 9–28.
 • Gerritsen-Geywitz, Gisela. “Het Utrechtse draakje.” In Bijzonder onderzoek. Een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, edited by Marco van Egmond, Bart Jaski, and Hans Mulder, 1–25. Utrecht: Universiteitsbibliotheek Utrecht, 2009.
 • Grote, Geert. Getijdenboek, edited by Nicholaas van Wijk. Leiden: E.J. Brill, 1940.
 • Grote, Geert. Getijden van de Eeuwige Wijsheid naar de vertaling van Geert Grote, edited by Antonius Gerardus Weiler. Baarn: Amboboeken 1984.
 • Gumbert, Johan P. The Dutch and their Books in the Manuscript Age. London: The British Library, 1990.
 • Inwentarz rękopisów BU KUL, vol. 10, [Lublin: Biblioteka Uniwersytecka KUL, 2001–2005].
 • Karłowska-Kamzowa, Alicja. “Geneza i funkcje ideowe miniatur Modlitewnika niderlandzkiego ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001, no. 33/34: 95–104.
 • Jakubek-Raczkowska, Monika. “Niderlandzki modlitewnik 83 ze zbiorów toruńskich — przyczynek do badań nad warsztatem iluminatorskim w późnym średniowieczu.” Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2011, no. 42: 469–503.
 • Karłowska-Kamzowa, Alicja. “The Genesis and Description of a Miniature Dutch Prayer Book from the National Library in Warsaw.” Polish Libraries Today 2005, no. 6: 5–10.
 • Kuys, Jan. Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht. Hilversum: Verloren 2014.
 • Lievens, Robrecht. Middelnederlandse handschriften in Oost-Europa. Gent: Secretariaat der Academie, 1963.
 • Oostrom, Fritas van. Wereld in woorden. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1300–1400. Amsterdam: Bert Bakker, 2013.
 • Piening, Rianne. “Een beestachtig getijdenboek.” Universiteitsbibliotheek Utrecht, Bijzondere Collecties. Accessed 28 November 2017, http://bc.library.uu.nl/nl/een-beestachtig-getijdenboek.
 • Płonka-Bałus, Katarzyna. The Catalogue of Medieval Illuminated Manuscripts and Miniatures in the Princes Czartoryski Library and Museum. Part 1. The Netherlands (15th-16th Centuries). Kraków: Muzeum Narodowe w Krakowie & Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2010.
 • Prędota, Stanisław, Marijke A. Mooijaart, and Piet G.J. van Sterkenburg. Een laatmiddeleeuws gebedenboek uit de kring van de Moderne Devotie. Hs. Wrocław, Biblioteka Kapitulna 716. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.
 • Trojnacka, Małgorzata. “Z cymeliów.” Przegląd Uniwersytecki” 2015, no. 158: 2.
 • Vliet, Kaj van. In kringen van Kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695–1227. Zutphen: Walburg Pers, 2002.
 • Woźniak, Maria. “Konserwacja Modlitewnika niderlandzkiego.” Rocznik Biblioteki Narodowej 2001, nos. 33/34: 105–110.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ada2fe63-3e07-4291-af86-88b4fc44302f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.